info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Ghid pentru actualizarea datelor de identificare ale asociaților și administratorilor la Registrul Comerțului

Evoluția în timp a activității unei firme conduce implicit și la modificări ale datelor inițiale de identificare ale asociaților sau a persoanelor cu rol de administratori, aceștia din urmă fiind persoanele împuternicite să reprezinte legal societatea în relațiile cu partenerii de afaceri și instituțiile statului.

Dacă vă aflați într-o astfel de situație, este necesară actualizarea noilor date de identificare la ONRC, prin parcurgerea unei proceduri de înregistrare a mențiunilor și prin depunerea unui dosar la Registrul Comerțului care trebuie să conțină următoarele documente:

  • Cerere tip de înregistrare, cu evidențierea modificărilor la punctul 4.6 din cerere (bifă la asociați/acționari, bifă la administratori/persoane împuternicite/reprezentanți legali, după caz);
  • Actul doveditor privind schimbarea datelor de identificare, în copie, care poate fi, după caz, noul act de identitate, certificatul de căsătorie, hotărârea judecătorească definitivă de divorţ sau de schimbare a numelui ș.a.
  • Împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoana desemnată să îndeplinească pentru societate formalităţile legale privind depunerea documentelor;
  • Formularul tip privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Mențiune: actele de mai sus pot fi depuse de solicitant direct la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată societatea, dar dacă doriți să evitați birocrația de la ghișeele ONRC, precum și drumurile până la sediul registrului, atunci se recomandă depunerea documentelor prin delegat împuternicit.

Durata de realizare a lucrării la ONRC este de aproximativ 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dar aceasta se poate prelungi dacă referentul responsabil de dosar solicită clarificări sau corecții..

Registrul Comerțului nu percepe taxe legale pentru acest tip de lucrare, eventual pot apărea taxe poștale sau de curierat  în funcție de adresa la care se solicită transmiterea documentelor eliberate.

Photo by Gregory Culmer on Unsplash

Articole populare

Categorii