info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Cum procedăm pentru prelungirea valabilității sediului secundar (punctului de lucru)?

La expirarea valabilității unui punct de lucru / sediu secundar în care un agent economic își desfășoară activitatea este necesară depunerea unui dosar la Registrul Comerțului din județul unde este înregistrat sediul social al societății, dosar care trebuie să conțină următoarele documente:

  • Cerere tip de depunere și/sau menționare acte;
  • Actul adițional la contractul inițial de închiriere/comodat sau documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului utilizat cu titlu de punct de lucru/sediu secundar;

sau

  • Contractul de inchiriere/de comodat redactat pentru prelungirea valabilității spațiului utilizat cu titlu de punct de lucru/sediu secundar, însoțit și de o copie după actele ce fac dovada proprietății spațiului;
  • Împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoana desemnată să îndeplinească pentru societate formalităţile legale privind depunerea documentelor;
  • Formularul tip privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Mențiune: dosarul cu actele pentru prelungirea valabilității unui punct de lucru /sediu secundar se poate depune la Registrul Comerțului începând cu prima zi de la care produce efecte noul act de închiriere/comodat pentru spațiu, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la care curge valabilitatea noului act.

Termenul de eliberare a documentelor de către Registrul Comerțului este de aproximativ 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în cazul în care nu apar și alte observații din partea referentului.

Nu se percep taxe din partea ONRC pentru acest tip de lucrare, cu excepția situației în care este necesară transmiterea prin poștă de către ONRC a documentelor eliberate, la o adresă din alt județ decât cel în care agentul economic își are sediul social declarat, caz în care taxa trebuie achitată până la data soluționării cererii – la data curentă această taxă este de cca 8 lei.

Chiar dacă un punct de lucru/sediu secundar a fost deja înregistrat la ONRC, contribuabilii sunt obligati sa declare organului fiscal competent din subordinea ANAF, in termen de 30 de zile de la eliberarea documentelor de către ONRC, prelungirea valabilității punctului de lucru/sediului secundar.

Photo by Sherzod Max on Unsplash

Articole populare

Categorii