info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Modificare obiect activitate sau autorizare de activități la ONRC – care este diferența?

Activitățile economice pe care le pot desfășura societățile comerciale sunt organizate în nomenclatorul CAEN – Clasificarea Activităților din Economia Națională. Practic, pentru fiecare activitate economică se poate identifica un cod CAEN care să o definească și să o reprezinte.

Înregistrarea corespunzătoare a acestor activități, prin intermediul codurilor CAEN reprezentative, se face la Registrul Comerțului prin două demersuri complementare:

  • Declararea obiectului de activitate (încă de la înființare sau modificarea acestuia ulterior prin extindere și restrângere);
  • Autorizarea de activități.

Care este diferența între cele două demersuri și de ce sunt necesare amândouă?

Obiectul de activitate se precizează în actul constitutiv și poate conține de la minim o activitate (un singur cod CAEN)  până la toate activitățile (codurile CAEN)  aflate în nomenclator. Precizarea acestor activități în actul constitutiv al societății reprezintă intenția declarativă a societății de a presta la un moment dat oricare dintre activitățile reprezentate de codurile CAEN care sunt precizate în actul constitutiv. Activitățile (codurile) pot fi adăugate sau eliminate din conținutul actului constitutiv. Adăugarea de activități în actul constitutiv se numește extindere de obiect de activitate iar eliminarea unor activități din actul constitutiv se numește restrângere de obiect de activitate. Atenție însă, existența codurilor CAEN în actul constitutiv nu presupune automat că aceste activități sunt prestate efectiv. Pentru acest lucru avem nevoie de pasul următor.

Autorizarea de activități este acel demers prin care anumite activități (coduri CAEN) care sunt deja incluse în obiectul de activitate sunt precizate ca fiind efectiv desfășurate la un moment dat al existenței societății. Autorizarea de activități poate viza un singur cod CAEN sau toate codurile CAEN aflate în actul constitutiv. Autorizarea acestora se poate face la propriul sediu social, la sediul sau sediile secundare sau în afara acestora (la terți). Activitățile pot fi adăugate sau eliminate din lista celor efectiv desfășurate la un moment dat. Înregistrarea inițială sau modificarea acestei liste de activități care se desfășoară efectiv poartă denumirea de autorizare de activități.

În concluzie, cele două procese se completează reciproc, primul pas fiind enumerarea unor coduri CAEN în actul constitutiv ca și intenție generală de a le desfășura la un moment dat (definirea obiectului de activitate: inițială, extindere, restrângere) iar al doilea pas fiind declararea câtorva coduri CAEN dintre cele incluse în actul constitutiv ca fiind efectiv desfășurate (autorizare de activități). O societate trebuie să aibă minim o activitate inclusă în actul constitutiv (obiect de activitate), dar poate să nu aibă nici o activitate autorizată în situația în care se înregistrează suspendarea activității la Registrul Comerțului.

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Articole populare

Categorii