info[at]accountable.ro
+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468
Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

Blog

Certificatul de atestare fiscală

Certificatul de atestare fiscală arată modul de îndeplinire a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri datorate statului. Ordinul nr. 3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a fost publicat în Monitorul Oficial, nr. 954 din 23 decembrie 2015 și a intrat...
Read More →

Ce reprezintă TVA la încasare?

Cu toate că sistemul de TVA la încasare se aplică incă din 01.01.2013 și a devenit opțional cu 01.01.2014 sunt încă mulți întreprinzători care nu înțeleg acest sistem. Din 01.01.2013 toate firmele erau obligate ca atunci când se înregistrau în scopuri de TVA să se înregistreze și în sistemul de...
Read More →

Care este dobanda maxima deductibila ce poate fi platita in cadrul unui contract de imprumut acordat firmei de catre asociatii acesteia?

Potrivit alin. (7) al art. 27 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, in cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la alin. (6) al aceluiasi articol, dobanzile deductibile sunt limitate la: a) nivelul ratei dobanzii de politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei, corespunzatoare...
Read More →

Ce registre contabile trebuie să întocmească un PFA în 2016?

Conform Ordinului MFP nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă, registrele obligatorii pentru persoanele care conduc evidența contabilă pe baza contabilității în partidă simplă sunt: • Registrul-jurnal de încasări și plăți • Registrul-inventar Alături de aceste două registre, printre documentele care trebuie constituite se mai numără:...
Read More →

Corectarea erorilor din situaţiile financiare anuale

În Monitorul Oficial nr. 274 din 12 aprilie 2016 a fost publicat OMFP 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici care aplică OMFP 1802/2014 sau OMFP 1286/2012 (conform IFRS) şi persoanele juridice fără scop patrimonial care...
Read More →

30 mai 2016: Termenul de depunere bilanț la 31.12.2015

Întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a raportărilor contabile pentru anul fiscal 2015 , au fost date de Ordinul MFP nr. 123/2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 81 din 4 februarie 2016 și care a intrat în vigoare la data publicării. Situațiile financiare anuale, se depun la unitățile...
Read More →

SRL –D – facilități fiscale

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderii Mici și Mijlocii a lansat în februarie 2011 Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri conform Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 6/2011. Prin acest program se acordă facilități pentru...
Read More →