info[at]accountable.ro
+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468
Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

Blog

Modificare obiect activitate sau autorizare de activități la ONRC – care este diferența?

Activitățile economice pe care le pot desfășura societățile comerciale sunt organizate în nomenclatorul CAEN – Clasificarea Activităților din Economia Națională. Practic, pentru fiecare activitate economică se poate identifica un cod CAEN care să o definească și să o reprezinte. Înregistrarea corespunzătoare a acestor activități, prin intermediul codurilor CAEN reprezentative, se...
Read More →

Consecințele grave ale expirării sediului social. Ce este de făcut?

Expirarea valabilității sediului social al unei societăți comerciale și nerezolvarea în timp util a situației conduc la declararea societății ca fiind inactivă fiscal de către ANAF. Ce înseamnă acest lucru? Fapta se înscrie în cazierul fiscal al contribuabilului persoană juridică și în cazierul fiscal alreprezentanților legali ai firmei; Pierderea statutului...
Read More →

Schimbarea administratorului unei firme – ce trebuie făcut în relația cu Registrul Comerțului?

Decizia privind schimbarea administratorului unei societăți comerciale cu răspundere limitată aparține asociaților / asociatului unic și se consemnează într-un act de tip hotărâre generală a asociaților sau decizie a asociatului unic, în funcție de structura conducerii din cadrul respectivei firme, act în care se menționează revocarea mandatului vechiului administrator, precum...
Read More →

Ghid pentru actualizarea datelor de identificare ale asociaților și administratorilor la Registrul Comerțului

Evoluția în timp a activității unei firme conduce implicit și la modificări ale datelor inițiale de identificare ale asociaților sau a persoanelor cu rol de administratori, aceștia din urmă fiind persoanele împuternicite să reprezinte legal societatea în relațiile cu partenerii de afaceri și instituțiile statului. Dacă vă aflați într-o astfel...
Read More →

Pașii necesari pentru înregistrarea declarației beneficiarilor reali ai societății

Conform Legii 129 din 2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, toate societățile comerciale sunt obligate să depună la oficiul registrului comerțului, la înmatriculare, anual sau în cel mult 15 zile în care intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul/beneficiarii reali, respectiv persoana sau persoanele fizice care...
Read More →

Certificatul de atestare fiscală

Certificatul de atestare fiscală arată modul de îndeplinire a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri datorate statului. Ordinul nr. 3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a fost publicat în Monitorul Oficial, nr. 954 din 23 decembrie 2015 și a intrat...
Read More →

Ce reprezintă TVA la încasare?

Cu toate că sistemul de TVA la încasare se aplică incă din 01.01.2013 și a devenit opțional cu 01.01.2014 sunt încă mulți întreprinzători care nu înțeleg acest sistem. Din 01.01.2013 toate firmele erau obligate ca atunci când se înregistrau în scopuri de TVA să se înregistreze și în sistemul de...
Read More →

Care este dobanda maxima deductibila ce poate fi platita in cadrul unui contract de imprumut acordat firmei de catre asociatii acesteia?

Potrivit alin. (7) al art. 27 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, in cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la alin. (6) al aceluiasi articol, dobanzile deductibile sunt limitate la: a) nivelul ratei dobanzii de politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei, corespunzatoare...
Read More →