info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Consecințele grave ale expirării sediului social. Ce este de făcut?

Expirarea valabilității sediului social al unei societăți comerciale și nerezolvarea în timp util a situației conduc la declararea societății ca fiind inactivă fiscal de către ANAF. Ce înseamnă acest lucru?

  • Fapta se înscrie în cazierul fiscal al contribuabilului persoană juridică și în cazierul fiscal alreprezentanților legali ai firmei;
  • Pierderea statutului de contribuabil înregistrat în scopuri de TVA;
  • Pierderea codului de plătitor de TVA sau, după caz, a codului special de TVA pentru Operațiuni Intracomunitare;
  • Imposibilitatea de a deduce TVA și/sau cheltuieli pentru documentele fiscale primite de la terți (facturi, bonuri etc);
  • Imposibilitatea terților de a deduce TVA și/sau cheltuieli pentru documentele fiscale primite de la contribuabilul declarat inactiv fiscal (facturi, bonur etc).

Prelungirea valabilității sediului social al unei societăți se realizează prin înregistrarea unei mențiuni la Oficiul Județean al Registrului Comerțului în care este înmatriculată societatea, dosarul lucrării urmând să includă următoarele documente:

  • Cerere de depunere și/sau menționare acte (formular ONRC cod: 11-10-184);
  • Act adițional la contractul inițial de închiriere/comodat sau noul contract de inchiriere/comodat redactat pentru prelungirea valabilității spațiului utilizat ca și sediu social însoțit și de o copie după actele ce fac dovada proprietății spațiului;
  • Împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoana desemnată să îndeplinească pentru societate formalităţile legale privind depunerea documentelor.

Documentele pentru prelungirea valabilității sediului social se pot depune la oficiul registrului comerțului începând cu prima zi de valabilitate a noului act de închiriere/comodat pentru spațiu, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data începerii acestei noi valabilități.

Registrul Comerțului eliberează documentele finale ale lucrării după aproximativ 3 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, în situația în care nu apar și alte observații din partea referentului privind actele depuse.

Pentru acest tip de lucrare nu se percep taxe legale la ONRC.

Ulterior, în termen de 30 de zile de la data eliberării documentelor de către Registrul Comerțului, contribuabilii trebuie să declare prelungirea valabilității sediului social către compartimentul competent din subordinea ANAF.

Photo by Matthew T Rader on Unsplash

Articole populare

Categorii