info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Autorizare și eliminare coduri CAEN

La înființare, societatea cu răspundere limitată poate desfășura activitate în limita codurilor CAEN declarate în actul constitutiv. Din punct de vedere juridic, nu există un număr maxim de coduri care poate fi adoptat de o societate comercială și nici nu este nevoie de cod pentru activitățile care nu aduc profit și nu sunt realizate în folosul terților. Pot apărea totuși limitări în funcție de activitatea sectorială sau restricții provenind din cerințe practice.
Doar pentru că o activitate CAEN este înscrisă în Actul Constitutiv nu înseamnă că societatea poate desfășura această activitate. Codurile CAEN prevăzute în Actul Constitutiv trebuie autorizate distinct pe fiecare loc de desfășurare a activității respective. La înființarea societății se autorizează acele activități pentru locațiile unde se știe că societatea le va desfășura efectiv în următoarea perioadă sau unde se dorește desfășurarea activității. Ulterior, pentru dezvoltarea și extinderea activității societății, poate fi necesară autorizarea altor activități CAEN din Actul Constitutiv sau eliminarea activităților autorizate inutil.

CAEN

Pentru autorizarea altor activități CAEN din actul constitutiv sunt necesare următoarele documente:
1. Cerere de înregistrare
2. Declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip:
– model 3 – dacă societatea are deja autorizate activități la sediul respectiv;
– model 2 – dacă societatea nu are autorizate activități la sediul respectiv;
3. Certificatul constatator emis în temeiul art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice, asociaților familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul;
4. Împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original), dacă este cazul;
5. Dovada achitării taxelor legale la Registrul Comerțului.

Pentru extinderea obiectului de activitate al societății (autorizarea altor activități CAEN care nu sunt în actul constitutiv) sunt necesare următoarele documente:
1. Cerere de înregistrare
2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor sau decizia asociatului unic sau actul adiţional la actul constitutiv respectiv);
3. Actul constitutiv actualizat;
4. Declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip:
– model 3 – dacă societatea are deja autorizate activități la sediul respectiv;
– model 2 – dacă societatea nu are autorizate activități la sediul respectiv;
5. Certificatul constatator emis în temeiul art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice, asociaților familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul;
6. Împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original), dacă este cazul;
7. Dovada achitării taxelor legale la Registrul Comerțului.

Pentru eliminarea codurilor CAEN autorizate inutil, sunt necesare următoarele documente:
1. Cerere de înregistrare
2. Declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip model 3;
3. Certificatul constatator emis în temeiul art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 359 / 2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice, asociaților familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;
4. Împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original), dacă este cazul;
5. Dovada achitării taxelor legale la Registrul Comerțului.

Articole populare

Categorii