info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

Înregistrări în Registrul Comerțului

Modificare obiect activitate sau autorizare de activități la ONRC – care este diferența?

Activitățile economice pe care le pot desfășura societățile comerciale sunt organizate în nomenclatorul CAEN – Clasificarea Activităților din Economia Națională. Practic, pentru fiecare activitate economică se...

Consecințele grave ale expirării sediului social. Ce este de făcut?

Expirarea valabilității sediului social al unei societăți comerciale și nerezolvarea în timp util a situației conduc la declararea societății ca fiind inactivă fiscal de...

Schimbarea administratorului unei firme – ce trebuie făcut în relația cu Registrul Comerțului?

Decizia privind schimbarea administratorului unei societăți comerciale cu răspundere limitată aparține asociaților / asociatului unic și se consemnează într-un act de tip hotărâre generală a asociaților sau decizie...

Ghid pentru actualizarea datelor de identificare ale asociaților și administratorilor la Registrul Comerțului

Evoluția în timp a activității unei firme conduce implicit și la modificări ale datelor inițiale de identificare ale asociaților sau a persoanelor cu rol...

Pașii necesari pentru înregistrarea declarației beneficiarilor reali ai societății

Conform Legii 129 din 2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, toate societățile comerciale sunt obligate să depună la oficiul registrului comerțului, la înmatriculare, anual...

Cum procedăm pentru prelungirea valabilității sediului secundar (punctului de lucru)?

La expirarea valabilității unui punct de lucru / sediu secundar în care un agent economic își desfășoară activitatea este necesară depunerea unui dosar la...

Importanța procedurii de prelungire a sediului social

Prelungirea valabilității sediului social la timp este o modificare foarte importantă în buna desfășurare a activității unei societăți, care, dacă nu este declarată la...

Administrator societate comercială: condiții și responsabilități

Privind administrarea și conducerea societăților comerciale, Legea 31/1990 cuprinde dispoziții pentru fiecare formă de societate comercială (în nume colectiv, comandită simplă, în comandită...

Suspendare/reluare activitate societate

Societățile comerciale își pot suspenda activitatea, conform prevederilor Legii societăților comerciale 31/1990 pe o perioadă de minim 3 luni și maxim 3 ani. Procedurile de...

Cesionarea părților sociale către asociați sau terțe persoane

În derularea activității oricărei societăți comerciale cu răspundere limitată (SRL), apar situații când se realizează anumite modificări în structura asociaților și, implicit, în structura...

Categorii

Arhiva