info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Pașii necesari pentru înregistrarea declarației beneficiarilor reali ai societății

Conform Legii 129 din 2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, toate societățile comerciale sunt obligate să depună la oficiul registrului comerțului, la înmatriculare, anual sau în cel mult 15 zile în care intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul/beneficiarii reali, respectiv persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează societatea.

Declarația este dată pe propria răspundere de reprezentantul legal al societății, cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum și modalitățile în care aceștia exercită controlul asupra societății (direct sau indirect, fie ca asociați persoane fizice, fie ca și reprezentanți ai asociaților de tip persoane juridice) și se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată societatea, direct în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin împuternicit.

Sancțiunile prevăzute pentru nedepunerea declarației sunt amendă de la ANAF de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar prin neachitarea amenzii în 30 de zile de la sancționarea scrisă, Oficiul Național al Registrului Comerțului poate solicita la Tribunal chiar și dizolvarea societății.

Înregistrarea declararației beneficiarului/beneficiarilor reali la oficiul registrului comerțului se efectuează prin depunerea unui dosar care trebuie să conțină următoarele documente:

  • Cerere de înregistrare, formular tip
  • Declarația propriu-zisă
  • Împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoana desemnată să îndeplinească pentru societate formalităţile legale privind depunerea documentelor
  • Formularul tip privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Termenul de eliberare a documentelor de către Registrul Comerțului este de aproximativ 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în cazul în care nu apar și alte observații din partea referentului.

Nu se percep taxe din partea ONRC pentru acest tip de lucrare, cu excepția situației în care este necesară transmiterea prin poștă de către ONRC a documentelor eliberate, la o adresă din alt județ decât cel în care agentul economic își are sediul social declarat, caz în care taxa trebuie achitată până la data soluționării cererii – la data curentă această taxă este de cca 8 lei.

Photo by siriwan arunsiriwattana on Unsplash

Articole populare

Categorii