info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Un nou formular pentru decontul de TVA


In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 791 din data de 26 noiembrie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1790/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata“.

Actul normativ aproba noul model al formularului Decont de taxa pe valoarea adaugata, care se va utiliza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2013.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care efectueaza in perioada de raportare numai operatiuni in interiorul tarii pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea casutei corespunzatoare din programul de asistenta pus la dispozitie pe pagina de internet a ANAF.

Modificarile la declaratia 300 sunt necesare in vederea punerii in aplicare a sistemului TVA la incasare.

In sistemul TVA la incasare, care va fi implementat de la 1 ianuarie 2013 de aproape toti contribuabilii a caror cifra de afaceri este mai mica de 2.500.000 lei, exigibilitatea taxei se amana pana la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii.

In cazul in care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare nu au incasat  contravaloarea integrala sau partiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii in termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica, de la data emiterii facturii. In situatia in care factura nu a fost emisa in termenul prevazut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii. Codul fiscal stabileste ca orice persoane inregistrata in scopuri TVA, care efectueaza o livrare sau o prestare de servicii pentru care se deduce TVA, trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei.

Noul model pentru formularul 300 va incepe sa fie utilizat incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2013. Potrivit Codului fiscal cea mai mica perioada fiscala este luna calendaristica, astfel ca prima perioada fiscala din 2013 va fi luna ianuarie. Asadar, noul model al formularului 300 va fi utilizat pentru prima oara in februarie 2013, cand se declara obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie.

ANAF  explica saptamana trecuta  ca persoanele impozabile care vor aplica sistemul TVA la incasare incepand cu anul 2013 vor continua sa inscrie in decontul de taxa informatiile privind operatiunile efectuate si taxa aferenta, a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare.

Totusi, acesti contribuabili vor avea de completat inca o sectiune in decontul de TVA,  introdusa in formular prin Ordinul ANAF nr. 1790/2012.

Rubrica nou-introdusa va avea caracter informativ si va reflecta situatia completa a soldului TVA de la sfarsitul fiecarei perioade fiscale. Mai exact, in aceasta noua sectiune vor fi inscrise informatiile privind soldul taxei pe valoarea adaugata care urmeaza sa devina exigibila sau pentru care urmeaza sa fie exercitat dreptul de deducere in perioadele urmatoare, ca urmare a aplicarii sistemului TVA la incasare, aferenta operatiunilor efectuate atat in perioada de raportare, cat si in perioadele anterioare. Iata cum arata noua sectiune introdusa in decont.

Concret, potrivit instructiunilor de completare a decontului de TVA, asa cum au fost modificate, la Randul A se inscriu informatii privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate atat in perioada de raportare, cat si in perioadele anterioare, a caror taxa pe valoarea adaugata aferenta a ramas neexigibila, existenta in sold la sfarsitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicarii sistemului TVA la incasare si care urmeaza sa devina exigibila in perioadele ulterioare.

In acelasi timp, se mai precizeaza in Instructiuni, la randul B, se inscriu informatii privind achizitiile de bunuri si servicii efectuate atat in perioada de raportare, cat si in perioadele anterioare, pentru care nu s-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta, existenta in sold la sfarsitul perioadei de raportare, si care urmeaza sa devina exigibila in perioadele ulterioare.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala preciza recent ca noua rubrica introdusa in decontul de TVA nu afecteaza modalitatea de evidentiere si de stingere prin mecanismul autocompensarii taxei pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare.

Pentru a consulta Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1790/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata“ CLICK AICI


Articole populare

Categorii