info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Tratamentul fiscal al contractelor de sponsorizare si mecenat


Operatiunile de sponsorizare si mecenat sunt reglementate prin Legea 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, iar tratamentul fiscal al acestora sub aspectul deductibilitati si taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunile constand in acordarea de bunuri, executarea de lucari sau prestarea de servicii, este reglementat de Lega 571/2003 privind Codul fiscal al Romaniei.

– Dispozitii generale

În conditiile Legii nr. 32/1994, sponsorizarea este “actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru sustinerea de activităti fără scop lucrativ, desfăsurate de către una dintre părti, denumită beneficiarul sponsorizării.”
Pe lângă sponsorizare, o altă modalitate de atragere de fonduri pentru o activitate cu scop nelucrativ este mecenatul. În conditiile aceleiasi legi, “mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecenă, transferă dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfăsurarea unor activităti în domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific – cercetare fundamentală si aplicată.”

Cine poate să fie sponsor sau mecenă? Conform legii, oricine poate fi sponsor sau mecenă, sub conditia ca banii sau bunurile acordate să nu provină din surse bugetare.
Cine poate să fie beneficiarul sponsorizării sau mecenatului? Beneficiarul sponsorizării trebuie să fie o persoana fizică sau o persoană juridică fără scop patrimonial. Beneficiarul mecenatului poate să fie doar o persoană fizică.
În ce domenii de activitate se acordă sponsorizarea sau mecenatul?
Dacă sponsorizarea poate fi acordată pentru practic orice activitati legale cu scop nepatrimonial, mecenatul s-a impus doar în legătură cu sprijinirea unor domenii precise. Domeniile în care se poate face un act de mecenat sunt: cultural; artistic; medico-sanitar; stiintific – cercetare fundamentală si aplicată.
1.Conform legii, daca beneficiarul sponsorizarii este o persoana fizica, acesteia trebuie sa i se “recunoasca” în prealabil activitatea anterioara în domeniul în care se face sponsorizarea. Recunoasterea poate veni, formal, din partea unei institutii publice sau a unei persoane juridice non-profit.
2.O exceptie importantǎ este aceea în care de pe urma sponsorizǎrii beneficiazǎ emisiuni ori programe ale posturilor radio-tv sau edituri, în cazul în care sponsorizarea este destinatǎ precis editǎrii unor cǎrti sau publicatii.

– Deductibilitatea/Nedeductibilitatea elementelor aferente unui contract de sponsorizare si mecenat

Tratamentul fiscal al cheltuielilor de sponsorizare este prevazut in Legea 571/2003 si HG 44/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, sub aspectul deductibilitatii si taxei pe valoarea adaugata, astfel:

Potrivit prevederilor art.21 alin (4) lit. p. din Codul Fiscal, cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate potrivit legii sunt cheltuieli nedeductibile fiscal, dar pot fi scazute din impozitul pe profit datorat daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

1. sunt in limita a 3 la mie din cifra de afaceri;

2. nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Tot in limitele de mai sus se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in scopul constructiei de localuri, a dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale.

Potrivit art. 128 alin(9) lit.f din Codul fiscal, nu constituie livrare de bunuri acordarea de bunuri, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol, precum si alte destinatii prevazute de lege, in conditiile stabilite prin norme.

Potrivit acestei precizari nu se colecteaza TVA pentru bunurile respective.

Potrivit pct.7 alin (4) din HG 44/2004 la Codul Fiscal, bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare si mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri in limita a 3 la mie din cifra de afaceri, determinata potrivit art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, si nu se intocmeste factura fiscala pentru acordarea acestor bunuri.

Potrivit pct.7 alin (6) din HG 44/2004 incadrarea in limitele prevazute mai sus, se determina pe baza datelor raportate prin situatiile financiare anuale. Nu se iau in calcul pentru incadrarea in aceste limite sponsorizarile, actiunile de mecenat sau alte actiuni prevazute prin legi, acordate in numerar. Depasirea limitelor constituie livrare de bunuri si se colecteaza taxa pe valoarea adaugata, daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata corespunzatoare depasirii. Taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta depasirii se calculeaza si se include la rubrica de regularizari din decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata au depus situatiile financiare anuale, dar nu mai tarziu de termenul legal de depunere a acestora.

Conform prevederilor legale precizate, in situatiile in care sunt depasite limitele stabilite in legislatia fiscala, pentru partea aferanta depasirii care corespunde sponsorizarilor in natura se datoreaza TVA.

Referitor la deductibilitatea acestor elementele, putem spune ca acestea sunt cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit, dar pot fi deduse din obligatia totala a societatii privind impozitul pe profit in cazul in care sunt indeplinite cumulativ cele doua conditii mai sus amintite.

PRECIZARE: Avand in vedere prevederile OMFP nr. 171/2004 , modificat prin OMFP nr. 527/2004, pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii destinate actiunilor de sponsorizare este necesara completarea lunara a borderoului cuprinzand livrari de bunuri si/sau prestari de servicii pentru care nu se emite factura fiscala.

 

Baza legala: Codul Fiscal


Articole populare

Categorii