info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Termenul de depunere pentru declarațiile la taxe locale a fost prelungit cu două luni, până la 31 mai

În Monitorul Oficial nr 208 din data de 21 martie, a apărut hotărârea de guvern 159 de modificare a normelor de aplicare a Codului fiscal, prin care a fost prelungit termenul până la care persoanele fizice și entitățile care dețin în proprietate clădiri trebuie să depună declarațiile la direcțiile de taxe locale, până la data de 31 mai. În același timp, data până la care este acordată persoanelor fizice o reducere de 10% pentru plata integrală a impozitului pe locuință, terenuri și mașini a fost extinsă cu trei luni, până la data de 30 iunie.
Tot într-un termen prelungit până la 31 mai vor putea fi depuse de către firme și persoane fizice declarațiile privind mașinile radiate din circulație.

Impozit local cladiri nerezidentiale si mixteTermenul de declarare a clădirilor cu destinație nerezidențială sau mixtă deținute de persoanele fizice si juridice a fost prelungit de la data 31 martie la data 31 mai. De asemenea, persoanele fizice și juridice pot depune declarații pentru mijloacele de transport și mijloacele de transport radiate până la 31 mai, în loc de 31 martie, iar primul termen de plată pentru impozitul pe clădiri, pe teren și pe mijloacele de transport datorat de orice contribuabil, cu acordarea unei bonificații la achitarea integrală în acest termen, a fost prelungit de la 31 martie la 30 iunie.
Practic, cele doua luni suplimentare lasă timp pentru întocmirea rapoartelor de evaluare care se vor realiza conform unui standard GEV 500 special folosit pentru stabilirea valorii impozabile. Prin urmare, aceste rapoarte nu pot fi utilizate în alte scopuri, cum ar fi pentru garantarea împrumuturilor , sau pentru înregistrarea în contabilitate.
Valoarea rezultată este exclusiv destinată calculului impozitului pe clădire și, din această cauza reprezintă un cost suplimentar față de impozit. Trebuie retinet ca, la fiecare cinci ani în cazul persoanelor fizice și trei ani în cazul persoanelor juridice, rapoartele trebuie refăcute, cu costurile aferente, iar în caz contrar se va aplica cota majorată de impozit de 2% în cazul persoanelor fizice și de 5% în cel al persoanelor juridice. În funcție de proprietar și destinația proprietății, valoarea impozabilă stabilită de aceste rapoarte este diferită chiar și pentru aceeași clădire.
Conform prevederilor art. 459 din Codul fiscal care prevede calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, la alin 3 referitor la clădirile unde suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli pentru calcularea impozitului pe clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice si anume:
– Dacă este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară activitate, atunci
impozitul este rezidențial,adica nu există cheltuieli cu utilitătile înregistrate în sarcină persoanei ce desfășoară activitate economică, impozitul se calculează conform prevederilor art 457 din Codul Fiscal. Atunci, este necesar un certificat constatator de la registrul comerțului care să dovedească că aveți sediu secundar sau aveți mențiunea că nu desfășurați activitate la sediu.
– Dacă este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăsoara activitatea economică, iar
suprafețele folosite în scop rezidențial și nerezidențial nu sunt evidențiate distinct, impozitul se calculeaza conform art 458 (nerezidențial) din Codul Fiscal ca pentru:
• clădiri nerezidențiale dacă există cheltuieli cu utilitătile înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitate economică
• clădiri rezidențiale dacă nu există cheltuieli cu utilitățile înregistrate în sarcina persoanei ce desfăsoara activitate economică.
Cheltuielile cu utilitățile sunt cheltuieli comune aferente imobilului, energia electrică, gaze naturale, termoficare, apa, canalizare.
Potrivit normelor, delimitarea suprafețelor rezultă din documentul anexat la declarația depusă la organul fiscal local care cuprinde:
• contractul de închiriere,sau contractul de comodat, în care se precizează suprafată transmisă pentru desfășurarea activității economice
• autorizația de construire și cea cadastrală, privind schimbarea de destinație a clădirii, în condițiile Legii nr. 50/1991
• orice alte documente doveditoare
• declarația pe propria răspundere a proprietarului clădirii dacă nu există alte documente doveditoare.
Clădirile se vor evalua pentru toata suprafața destinată locuinței, iar impozitul se va calcula conform prorata, pentru partea de clădire afectată activității economice și rezidențial pentru suprafața din clădire destinată locuinței. Atunci când există prevederi contractuale privind spațiul alocat societății sau PFA, o să fie nevoie de un raport de evaluare și veți plăti atât costurile cu acesta, cât și un impozit majorat. Cotele de impozit sunt între 0,08%-0,2% pentru clădirile rezidențiale și între 0,2-1,3% pentru cele nerezidențiale, cu posibilitate de majorare a cotei maxime cu înca 50%
Prin OUG 54/2010, s-a prevăzut ca la înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se vor prezenta la Registrul Comerțului documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la ANAF și un certificat emis de ANAF care atestă ca pentru imobilul cu destinație de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosință.
Odată cu această OUG 54/ 2010 numeroase entități, au fost nevoite să declare un spațiu alocat activității și, vor fi obligate să plătească un impozit mai mare chiar și atunci când nu desfășoară în mod efectiv activitatea la sediu. Impozitul se stabilește în aceste cazuri în funcție de persoana care plătește utilitățile. Dacă utilitățile sunt decontate, deduse de persoana juridică sau PFA, atunci impozitul este nerezidențial, iar dacă sunt suportate de persoana fizică este rezidențial, chiar dacă la sediu se desfășoară activitate.
Persoanele care dețin clădiri mixte, unde spațiile nu sunt distincte și nu se deduc cheltuielile, vor declara acest lucru pe propria răspundere și nu vor mai aduce documente justificative, cum ar fi act de dobândire a dreptului de proprietate, raport de evaluare etc.

Articole populare

Categorii