info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Taxare inversa pentru livrare de energie si transfer certificate verzi

taxare inversa livrare energie si certificate verziPotrivit art. 125^1 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, incepand cu 1 septembrie 2013 se aplica taxarea inversa la TVA pentru livrarea de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila.

Contribuabilul pe care il privesc noile prevederi ale Legii nr. 571/2003 este persoana impozabila a carei activitate principala, referitor la cumpararile de energie electrica, o reprezinta vanzarea acesteia si al carei consum propriu de energie este neglijabil. Consumul propriu neglijabil este considerat consumul de maxim 1% din energia cumparata in perioada ianuarie-noiembrie a fiecarui an.
De asemenea, este considerat comerciant persoana impozabila de energie electrica, cumparatorul care detine licenta pentru activitatea de operator al pietei de energie electrica eliberata Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pentru tranzactiile pe piata pentru ziua urmatoare si pe piata intrazilnica.

Totodata, este considera comerciant- persoana impozabila de energie electrica cumparatorul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

1. detine o licenta valabila de furnizare a energiei electrice eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, care face dovada ca respectivul cumparator este un comerciant de energie electrica;
2.activitatea sa principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul sau propriu din energia electrica cumparata este neglijabil.
Astfel, pana in data de 10 septembrie a fiecarui an, comerciantul trebuie sa depuna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca indeplineste conditia nr. 2, valabila pentru toate achizitiile de energie electrica efectuate in anul urmator.

Pentru achizitiile de energie electrica efectuate in anul in care cumparatorul obtine o licenta valabila de furnizare a energiei electrice eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, care face dovada ca respectivul cumparator este un comerciant de energie electrica, cumparatorul trebuie sa transmita vanzatorului o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte că activitatea sa principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica o reprezinta revanzarea acesteia si consumul sau propriu estimat din energia electrica cumparata este neglijabil, care este valabila pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.

Transferul de certificate verzi si taxarea inversa

Conform prevederilor legale, taxarea inversa se aplica doar pentru transferul de certificate verzi intre persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, nu si in situatia in care furnizorii de energie care au obligatia de a achizitiona astfel de certificate isi recupereaza cheltuiala cu aceste certificate de la consumatorii finali de energie chiar daca acestia sunt persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

Potrivit prevederilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in factura de energie electrica transmisa consumatorilor finali de catre furnizori, valoarea certificatelor verzi se factureaza separat fata de tarifele/preturile pentru energia electrica, precizandu-se temeiul legal. Aceasta valoare reprezinta produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate estimate de catre ANRE, cantitatea de energie electrica facturata si pretul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzactionate pe pietele centralizate de certificate verzi in cele mai recente 3 luni de tranzactionare incheiate.+

 

Sursa: www.finantevalcea.ro 

Articole populare

Categorii