info[at]accountable.ro
+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468
Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București
Tag

tratament fiscal

Operatiunile triunghiulare-tratament fiscal

//
Categories
Conform Codului Fiscal, operatiunile sunt considerate triunghiulare “atunci cand cumparatorul revanzator inregistrat in scopuri de TVA in Romania in conformitate cu art. 153 face dovada ca a efectuat o achizitie intracomunitara neimpozabila pe teritoriul altui stat membru, in conditii similare...
Read More →