info[at]accountable.ro
+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468
Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București
Tag

partea II

Legea stimularii IMM nr. 346/2004 partea II

//
Categories
SECŢIUNEA a 3-a Accesul prioritar la achizitiile publice de produse, lucrari si servicii Art. 16. – (1) Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile publice locale trebuie sa incurajeze cresterea ponderii intreprinderilor mici...
Read More →

Legea protectiei muncii nr. 90/1996 partea II

//
Categories
CAP. 6 Răspunderea juridică ART. 34 Încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la protecţia muncii atrage răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii. ART. 35 Neluarea vreuneia dintre măsurile prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la protecţia muncii, de...
Read More →