info[at]accountable.ro
+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468
Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București
Tag

partea I

Legea stimularii IMM nr. 346/2004 partea I

//
Categories
CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. – Prezenta lege reglementeaza masuri destinate crearii cadrului favorabil infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. Art. 2. – In sensul prezentei legi, prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati...
Read More →

Legea protectiei muncii nr. 90/1996 partea I

//
Categories
CAP. 1 Dispoziţii generale ART. 1 (1) Protecţia muncii constituie un ansamblu de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor persoane participante...
Read More →