info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Suspendare/reluare activitate societate

Societățile comerciale își pot suspenda activitatea, conform prevederilor Legii societăților comerciale 31/1990 pe o perioadă de minim 3 luni și maxim 3 ani. Procedurile de suspendare a activității, respectiv de reluare a activității sunt următoarele:

suspendar activitate firma Pentru suspendarea activității la Registrul Comerțului trebuiesc depuse următoarele documente: cerere de înregistrare persoane juridice, hotărârea adunării generale a asociaților / decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activității, o declarație tip pe propria răspundere model 3 din care să rezulte că societatea nu desfășoară la sediul social, sediile secundare sau in afara acestora activitățile declarate și dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoana desemnată să îndeplinească formalitățile legale.

Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, hotărârea adunării generale a asociaților / decizie a asociatului unic privind suspendarea temporară a activității trebuie să cuprindă antetul societății, numărul și data, semnăturile asociaților / asociatului, durata suspendării activității cu precizarea exactă a datelor de începere respectiv de ridicare a suspendării.

Procedura de reluare a activității societății este similară procedurii de suspendare. Reluarea activității se poate face fie la data expirării suspendării fie înainte de acest termen.
Pentru ridicarea suspendării activității se depun la Registrul Comerțului cererea de înregistrare persoane juridice, hotărârea adunării generale a asociaților / decizia asociatului unic privind reluarea activității, declarație tip pe propria răspundere model 3 privind autorizarea ativităților ce urmează să le desfășoare societatea la sediul social, sediile secundare sau in afara acestora și dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocațială sau delegație pentru persoana desemnată să îndeplinească formalitățile legale.

Documentele pot fi depuse, fie în original la ghișeu, împreună cu certificatele constatoare emise în baza declarațiilor tip pe propria răspundere pentru autorizarea activității/suspendării activității, îndosariate(în dosar cu șină) și numerotate, iar taxele se achită la caserie, fie prin mijloace electronice, iar taxele se achită prin OP și certificatele constatoare se depun în original la ghișeu, la ridicarea documentelor de suspendare/reluare a activității.

Termenul de eliberare a documentelor de suspendare/reluare a activității, respectiv Certificatul de înregistrare mențiuni, Rezoluția dosarului si Certificatul constatator privind suspendarea/reluarea activității este de aproximativ 3 zile lucrătoare din ziua depunerii dosarului, dacă nu există observații legate de acesta.

Articole populare

Categorii