info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Suspendarea temporara a activitatii unei societati

Suspendare temporara firmaDeoarece ideea desfiintarii unei firme poate fi, in unele situatii, o decizie prea drastica, legiuitorul a luat in considerare si posibilitatea unei firme de a opta pentru o solutie de compromis, astfel incat, in cazul in care comerciantii nu mai pot desfasura activitatile urmarite la infiintarea societatii, in special din lipsa fondurilor necesare, pot decide suspendarea activitatii pe o perioada pana la 3 ani, cu posibilitatea reluarii activitatii oricand considera asociatii ca este necesar.

 

Cum se suspenda activitatea firmei?

Suspendarea poate incepe numai cand firma, persoana fizica autorizata (PFA), intreprinderea familiala (IF) sau intreprinderea individuala (II) nu are datorii catre bugetul de stat.
Cei care isi intrerup activitatea sunt obligati sa achite contributiile la stat scadente pe perioada suspendarii (de exemplu, taxele locale datorate de forma de organizare temporara). Efectuarea ultimelor plati catre buget depinde si de momentul cand se fac declaratiile respective: semestrial sau trimestrial.
Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, trebuie sa se depuna la Administratia Financiara dovada suspendarii activitatii eliberate de Oficiul Registrului Comertului, o declaratie conform careia firma nu are un control fiscal inceput, nu mai dispune de personal angajat si nu plateste venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului. De mentionat ca si in cazul obtinerii acestui regim contribuabilul este obligat sa depuna declaratiile corespunzatoare fractiunii din an anterioare declararii inactivitatii temporare.

Cei care nu fac demersuri pentru a obtine regimul derogatoriu de la Administratia Financiara de care apartine firma vor trebui sa depuna anual bilantul pe zero.
Insa, firmele cu activitate suspendata pot avea datorii catre alte firme sau catre angajati, daca pe perioada suspendarii va avea incasari din care sa plateasca si sa acopere acele datorii.
Datoriile pot fi recuperata de la o firma si dupa ce aceasta isi reia activitatea, pentru ca nu se afla intr-o situatie similara insolventei sau falimentului.
Pe durata suspendarii, nicio forma de organizare comerciala nu poate avea activitate economica, nu poate obtine venituri si nu poate efectua plati. In schimb, o societate a carei activitate este suspendata poate face incasari si poate efectua plati pentru serviciile anterioare suspendarii.

Care sunt documentele necesare?

Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind suspendarea temporară a activităţii/reluarea activităţii societăţilor comerciale:
1. Cerere de înregistrare (original);
2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporară a activităţii sau
reluarea activităţii societăţilor comerciale (original);
3. Certificatele constatatoare emise în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere pentru autorizarea activităţii
4. Declaraţia-tip pe propria răspundere din care să rezulte că persoana juridică nu desfăşoară la sediul social sau la sediile
secundare ori în afara acestora activităţile declarate o perioadă de maxim 3 ani;
5. La reluarea activităţii:
– declaraţia-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării;
– certificatul constatator emis în baza declaraţiei-tip depusă la suspendarea activităţii.
6. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să
îndeplinească formalităţile legale (original);
7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
– taxa judiciară de timbru, în original;
– timbre judiciare;
– taxe de registru;
– tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
Durata de timp
Suspendarea activitatii se poate face in orice moment de activitate al unei forme comerciale de organizare, in functie de reglementarile prevazute in statutul acesteia, dar nu poate sa depaseasca mai mult de trei ani.
Procedura de suspendare a activitatii se finalizeaza la aproximativ cinci zile de la depunerea cererii si a documentelor necesare.

Mai multe informatii despre suspendarea activitatii unei societati  puteti gasi AICI si AICI

Articole populare

Categorii