info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Suspendarea și reluarea activității unei societății comerciale la ANAF

În urma înregistrării suspendării activităţii la Oficiul Național Registrul Comerțului, o societate comercială poate opta pentru obținerea regimului derogatoriu la nivelul Administraţiei finanţelor publice în evidenţa căreia se află societatea.

suspendare ANAF si regim derogatoriu

Perioada pentru care societatea poate beneficia de regimul derogatoriu este de 1-3 ani consecutivi, iar pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

– să nu desfășoare nici un fel de activitate;
– să nu obțină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare și/sau alte elemente similare veniturilor;
– să nu dispună de personal angajat și să nu plătească venituri cu regim de reținere la sursă a impozitului;
– să figureze, în evidența fiscală, cu toate obligațiile declarative și de plată îndeplinite;
– să nu aibă în curs de soluționare un decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor și contribuțiilor;
– să nu facă obiectul unei acțiuni de inspecție fiscala, în curs de derulare;
– să nu fie înscrisi în lista contribuabililor declarați inactivi.

Documente necesare(copie xerox):

• cerere de acordare a regimului de declarare derogatoriu
• copie a extrasului de registru emis de către oficiul registrului comerţului privind starea societăţilor comerciale, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora.
• Hotărârea asociatului / asociaţilor de intrerupere temporara a activităţii;
• Incheierea judecătorului delegat;
• Certificat constatator emis de Registrul comertului;
• Certificat de inregistrare mentiuni eliberat de Registrul comertului.

În situaţia înregistrării inactivităţii temporare doar la Registrul Comerţului declaraţiile, formularele şi raportările vor continua să fie depuse la organele fiscale.

În caz de inactivitate temporară, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere pentru urmatoarele declaraţii fiscale – formularele : 100, 101, 102, 103, 104, 120, 130, 300.

Pentru fracţiunea de an fiscal aflată în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligaţia depunerii formularelor 101,120 şi 130 la termenele prevăzute de lege (Ex: pentru perioada: 01.01.2009 pâna la data aprobării regimului de declarare derogatoriu).
De asemenea se menţine obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale conform vectorului fiscal, de la data depunerii cererii pana la data aprobării regimului de declarare derogatoriu.
Pe perioada supusă regimului derogatoriu se menţine obligativitatea întocmirii situaţiilor financiare anuale si a raportărilor contabile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 82 / 1991, republicată, Legea contabilităţii.

După expirarea termenului de suspendare fie se reia activitatea, fie radiază firma.
Reluarea activității după suspendare se poate face oricând până la termenul care a fost declarat când s-a intrat în inactivitate temporară.
Dacă entitatea comercială a beneficiat de regimul derogatoriu, procedura la Administrația Financiară diferă în funcție de momentul încetării regimului de declarare derogatoriu, astfel:
– dacă se reia activitatea înainte de expirarea termenului de inactivitate declarat inițial, contribuabilul va depune la Administrația Financiară o cerere tip solicitând reintrarea în regimul normal de declarare anexând documentele relevante emise de Registrul Comerțului.
– dacă activitatea se reia ca urmare a expirării termenului de inactivitate de trei ani, societatea reintră din oficiu în regimul normal de declarare.
– dacă regimul de declarare derogatoriu nu a fost solicitat inițial, societatea va depune la Administrația Financiară o copie a încheierii judecătorului delegat sau a actelor doveditoare emise de autoritatea de reglementare care aprobă reluarea activității și se va supune regimului normal de declarare.
În funcție de practicile fiecărei Administrații Financiare, procedura privind regimul de declarare derogatoriu poate să difere.

Articole populare

Categorii