info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Sunteti PFA? Aflati aici ce impozite trebuie sa platiti!


Pentru activitatea pe care o desfasoara, o persoana fizica autorizata are obligatia sa depuna urmatoarele declaratii:

declaratia 220 privind veniturile estimate a se realiza – se depune la organul fiscal in termen de 15 zile de la infiintare;

declaratia privind Contributia de asigurari de sanatate – se depune la Casa de sanatate pana la primul termen de plata (data de 15 a ultimei luni din trimestru);

– daca PFA nu are si calitatea de salariat la o alta societatea sau nu este penionar al sistemului public de pensii, PFA are obligatia sa depuna Declaratia de Asigurare la Casa de pensii. In cazul in care PFA are si calitatea de salariat sau este pensionar al sistemului public de pensii nu va datora contributie de asigurari sociale de stat (pensie).

Declaratia 200 privind venitul efectiv realizat – pana la data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a  veniturilor – numai in situatia in care determina venitul net in baza contabilitatii in partida simpla. Daca venitul impzoabil este stabilit pe norma de venit, PFA nu are obligatia depunerii Declaratiei 200 privind venitul efectiv realizat.
– In situatia in care PFA are salariati, acesta va avea obligatia depunerii lunare sau trimestriale a Declaratiei 112, pana la data de 25 inclusiv  a lunii urmatoare / 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator.

Ce impozite si taxe plateste o persoana fizica autorizata?

impozit pe venit pentru activitatea desfasurata, efectuand plati anticipate in contul impozitului pe venit in transe trimestriale egale, pana la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru. Impozitul care trebuie sa il plateasca trimestrial PFA este comunicat de catre organul fiscal prin Decizia de impunere anticiopata, dupa depunerea Declaratiei 220 privind venitul estimat.

In situatia in care venitul net impozabil se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea organizata in partida simpla, acesta   va efectua regularizarea impozitului pe venit, dupa depunerea Declaratiei 200 la organul fiscal, efectuand plata diferentei de impozit pe venit (in situatia in care rezulta plati suplimentare), in termen de 60 de zile de la data emiterii Deciziei de impunere finala de catre fisc. Venitul net impozabil in situatia in care se determina in sistem real se stabileste conform prevederilor de la art 48 din Codul fiscal, ca diferenta dintre incasari si plati, efectuandu-se ajustarile privind cheltuielile nedeductibile, cu deductibilitate limitata, veniturile neimpozabile. Cota de impozit este de 16%. In situatia determinarii venitului impozabil in baza normelor de venit, cota de 16% se aplica la norma stabilita de organul fiscal din raza caruia faceti parte corespunzatoare activitatii pe care o desfasurati.

Contributie de asigurari sociale de sanatate – efectuand plati anticipate trimestriale pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru, urmand ca regularizarea acesteia sa se efectueze in anul urmator, dupa emiterea Deciziei de impunere finala de catre fisc. Cota contributiei de asigurari de sanatate este de 5,5 % aplicata la diferenta dintre venituri si cheltuieli, fara  deducerea contributiei de asigurari de sanatate. In cursul anului baza de calcul a contributiei de sanatate platita anticipat este venitul net impozabil comunicat prin Decizia de impunere anticipate, fara a deduce contributia de sanatate. Practic, pentru detrminarea obligatiei de plata trimestriala baza de impunere = venit net impozabil inscris in Decizia de impunere anticipate  pe care il impartiti la 0,945. La suma rezultata aplicati cota de 5,5% si impartiti la 4 trimestre, rezultand datoria de plata trimestriala.
Retineti ca indeferent de sistemul in care se determina venitul net impozabil (real sau norma), indeferent de faptul ca persoana fizica are /nu are calitatea de salariat, contributia de asigurari de sanatate se datoreaza in toate cazurile.

Contributie de asigurari sociale (pensie) – se achita lunar,  pana la data de 25 a lunii pentru luna in curs. Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV o constituie venitul lunar asigurat, înscris în declaratia individuala de asigurare sau în contractul de asigurare sociala, dar nu mai putin decât suma reprezentând 35% din câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia.venitul la care se plateste impozit nu trebuie sa fie mai mic decat 35 din salariu mediu brut pe economie. In 2011 acesta a fost de 2022 lei. 35% din 2022 = 707,70 lei. Acesta este venitul minim lunar la care se calculeaza impozitul. Exista si un nivel maxim de care nu se poate trece, respectiv 5 salarii medii. Asta inseamna ca cei de la Casa de Pensii nu va pot impune venituri mai mari de 5 X 2022 = 10.110 lei. Lunar!

Aceasta contributie se datoreaza numai daca PFA nu are concomitent si  calitatea de salariat la un alt angajator sau pensionar al sistemului public de pensii. Trebuie sa retineti faptul ca nu veti avea obligatia platii contributiei de asigurari sociale in situatia in care veti realiza un venit net impozabil de maxim  741 lei /luna (respectiv 8892 lei /an) (salariul mediu brut 2117 X 0,35).
La Casa de Pensii va trebui sa mergeti in persoana si sa incheiati contract cu ei. Nu puteti plati impozitele fara sa aveti contract iar daca nu platiti se numeste evaziune si dati in altele.
E bine de stiut ca daca un PFA are un contract individual de munca la o firma, el trebuie sa duca peste tot o copie de pe contract si o adeverinta de la angajator, pentru ca statul sa-i poata reduce cotele de impozit aplicate
Contributia de asigurari pentru concedii si indemnizatie este optionala, nefiind obligatorie
Contributia de asigurari la fondul de somaj este optionala nefiind obligatorie.


Articole populare

Categorii