info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

SRL-D, oportunitate pentru intreprinzatorii debutanti

SRL-DProgramul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, care transpune o schema transparenta de ajutor de minimis, a fost lansat, in urma cu 2 ani, prin OUG nr. 6/2011, in timp ce normele sale de aplicare au fost aprobate prin HG nr. 96/2011.

Cine poate aplica?

Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri se adreseaza tinerilor cu varste de pana la 35 de ani care vor sa inceapa o afacere. Astfel, acestia pot depune proiecte pentru a primi un credit nerambursabil de pana la 10.000 de euro din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare.
OUG nr. 6/2011 stabileste conditiile de participare in cadrul programului de accesare a creditelor nerambursabile de pana la 10.000 de euro. Astfel, tinerii care vor sa obtina un credit prin intermediul acestui program guvernamental trebuie sa:

•aiba capacitate juridica deplina de exercitiu, varsta de pana la 35 de ani, impliniti cel mai tarziu in ziua inregistrarii cererii de inmatriculare a societatii cu raspundere limitata in Registrul Comertului. Daca la data inregistrarii cererii de inmatriculare a societatii cu raspundere limitata in Registrul Comertului, conditia referitoare la varsta este indeplinita, aceasta se considera indeplinita pe intreaga perioada de acordare a facilitatilor;
•anterior datei inmatricularii societatii in Registrul Comertului , nu trebuie sa mai fi detinut si nu detin calitatea de actionar sau asociat al unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European (SEE);
•infiinteze pentru prima data o societate comerciala cu raspundere limitata in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei Ordonante de urgenta nr. 6/2011;
•declare pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale pentru declaratii mincinoase, ca indeplinesc conditiile prevazute, declaratia urmand sa fie depusa la Registrul Comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii;
•sa nu mai fi beneficiat de finantare in cadrul acestui Program.
In acelasi timp, actul normativ prevede si o serie de obligatii referitoare la statutul microintreprinderii pentru care se acorda creditul:

•este societate comerciala cu raspundere limitata-debutant (SRL-D), care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la Registrul Comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social;
•se incadreaza in categoria microintreprinderilor in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale OUG nr. 6/2011;
•este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 intreprinzatori debutanti asociati;
•este administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
•are in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev 2).
Care sunt avantajele?

In cadrul acestui program, firmele infiintate de tineri pot primi o alocatie financiara nerambursabila reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro, din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare.

Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in lei, in limita plafonului aprobat de Ministerul Economiei.

Totodata, Fondul National de Garantare al Creditelor pentru IMM acorda garantii pentru creditele contractate de „SRL-D” in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de Agentie, pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro, echivalentul in lei.

Firmele SRL-D sunt scutite de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariati, angajati pe perioada nedeterminata. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza castigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plateste contributia individuala de asigurari sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul castigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior.

De asemenea, pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comertului, pentru inregistrarea microintreprinderii nu sunt datorate taxe.

Tinerii debutanti in afaceri in cadrul programului primesc consiliere, instruire si sprijin din partea OTIMMC, in a carui raza de competenta isi are sediul social.

Cum poti cheltui aceşti bani?

În două moduri:

-Minimum 40% trebuie investiţi, adică se pot cumpăra: active corporale (terenuri, construcţii, mobilier, echipament tehnologic, mijloace de transport doar în directă legătură cu activităţile codului CAEN cu care se accesează programul ) şi active necorporale (brevete, licenţe, francize) dar şi realizare site. De precizat că acestea trebuie să fie considerate active amortizabile.

-Maximum 60% cheltuieli operaţionale: materii prime, stocuri, salarii (valoarea netă), chirie, utilităţi, publicitate, consultanţă realizare plan de afacere (singura cheltuială eligibilă ce poate fi efectuată înaintea obţinerii finanţării)

Contributia AFN-ului este de 50% din intreaga valoare a proiectului. Asta înseamnă că orice cheltuială va fi acoperită de către AFN doar în proporţie de 50%. Restul de 50%, precum şi TVA (nu este cheltuială eligibilă) trebuie acoperite din surse proprii sau din credit.

Practic, întreprinzătorul nu va avea control deschis asupra celor 10.000 de euro şi nici nu ii va putea cheltui fără să aibă în cont şi cei 50% necesari contribuţiei proprii. În schimb, precum se poate vedea, intreprinzătorul nu trebuie să aibă încă de la inceput cei 10.000 de euro. Singura sa obligaţie, este ca în momentul efectuării unei cheltuieli, să aibă în contul firmei, jumătatea aferentă acelei cheltuieli, plus TVA-ul , dacă este cazul.

Accesarea AFN-ului este condiţionată de folosirea a minimum 40% din valoarea acestuia în vederea realizării unei investiţii.

Tragerile de bani se fac în număr de până la 12, dar nu mai multe de 1 pe lună.

Unde te poti inscrie?

Înscrierea se face pe site-ul Direcţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru IMM-uri. După înregistrarea pe site printr-o procedură simulară cu crearea unui cont de email, se completează online secţiunile planului de afaceri pentru SRL-D iar în final, se selectează trimiterea formulalelor. Din acest moment, în funcţie de cât de ocupaţi sunt cei de la Agenţie, o să primeşti un răspuns de acceptare într-o perioadă ce poate varia de la 10 zile la 1-2 luni.

 

Articole populare

Categorii