info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

SRL –D – facilități fiscale

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderii Mici și Mijlocii a lansat în februarie 2011 Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri conform Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 6/2011.
Prin acest program se acordă facilități pentru întreprinderile nou-înființate, conduse de întreprinzători tinerii( vârsta maximă 35 de ani), care desfășoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societății cu răspundere limitată –debutant (cunoscută cu abrevierea SRL-D).

intreprinzator-facilitati-fiscale-srl-dSocietatea înființată este obligatoriu o microîntreprindere (plătitoare de impozit pe venit) care funcționează pe perioada nedeterminată, este administrată de către asociatul unic sau de unul sau mai mulți administratori dintre cei maxim 5 asociații (trebuie sa îndeplinească fiecare condițiile pentru a deveni întreprinzători debutanți) și are în domeniul de activitate doar 5 grupe de activitate conform nomenclatorului CAEN în afară de : intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope.
Microîntreprinderea de tip SRL-D beneficiază următoarele facilitații:
-scutirea de la plata taxelor pentru operațiunilor de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerțului pentru înregistrarea microîntreprinderii.
-acordarea de către Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderii Mici și Mijlocii a unei alocații financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care se face dovada surselor de cofinanțare. Alocațiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.
-garanții acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri, până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80000 euro sau echivalentul în lei.
– scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel până 4 salariați, angajați pe perioadă nedeterminată. Asta înseamnă că SRL-D nu datorează două contribuții și anume CAS angajator și Fond de risc și accident, restul contribuțiilor rămân aceleași. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru venituri salariale lunare care depășesc cuantumul salariului mediu brut pe economie din anul anterior. Această perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea și calculul drepturilor prevăzute de Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează câștigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul platește contribuția individuală de asigurari sociale.
-consiliere, instruire și sprijin din partea O.T.I.M.M.C al Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderii Mici și Mijlocii în a cărei rază de competență iși are sediul social.
Se pierde calitatea de microîntreprindere debutant în următoarele situații:
-în momentul în care se constată că societatea nu mai îndeplinește condițiile obligatorii
-la data de la care întreprinzatorul debutant decide încetarea activitații
-la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării
-în termen de 45 de zile lucrătoare de la data scadenței unei obligații fiscale neîndeplinite.
-la data depunerii situației financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500000 euro.

În termen de 45 zile lucrătoare de la pierderea calității de microîntreprindere debutant, societatea respectivă are obligația să schimbe denumirea din SRL-D în SRL.

Articole populare

Categorii