info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Sanctiuni si amenzi pentru nedepunerea la termen a bilanțului contabil la 30 iunie


Sanctiunile si amenzile privind nedepunerea la termen a bilantului contabil la 30 iunie 2012 sunt reglementate de OMFP Nr. 879/25.06.2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici – publicat in Monitorul Oficial nr. 427 din 27 iunie 2012, anexa “SISTEMUL de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici”, Capitolul I “A. Norme metodologice privind intocmirea si depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2012″.

Astfel, nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2012 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, după cum urmează:

– cele referitoare la întocmire şi semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;

– cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare,

– cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare,

– cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.


Articole populare

Categorii