info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Regimul fiscal al tichetelor de masa


Tichetele de masa au fost introduse si sunt acordate in baza Legii nr. 142/1998 din 13 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa.

Tichetul de masa reprezinta suma de bani ce poate fi utilizata de salariat pentru achitarea mesei sau achizitionarea de produse alimentare, suma scutita de plata impozitului pe venitul sub forma de salariu, si deductibila la calculul impozitului pe profit datorat de angajator, pana la o limita indexata semestrial.

Pot primi tichete de masa:

– salariatii din cadrul societatilor comerciale,

– salariatii din sectorul bugetar,

– salariatii regiilor autonome,

– salariatii unitatilor cooperatiste,

– angajatii in baza contractelor individuale de munca a celorlalte persoane juridice sau fizice.

Alocatia este suportata integral pe costuri de catre angajator, si se acorda in limita prevederilor bugetului de stat sau, dupa caz, ale bugetelor locale, pentru unitatile din sectorul bugetar, si in limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

Tichetul de masa este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si daca cuprinde, cel putin, urmatoarele mentiuni:

a) numele si adresa emitentului;

b) valoarea nominala a tichetului de masa;

c) date referitoare la perioada de valabilitate;

d) interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari sau de produse alcoolice;

e) spatiu pentru inscrierea numelui si a prenumelui salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de masa;

f) spatiu destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii la care tichetul de masa a fost utilizat.

Tichetele de masa se distribuie lunar, angajatorul distribuie salariatului un numar de tichete de masa corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face distribuirea. Salariatul poate utiliza, lunar, un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile in care este prezent la lucru in unitate. limita legala 1 = 0 –  28/29/30/31 tichete/luna.

 

Potrivit art. 8 din Legea 142/1998 sumele corespunzatoare tichetelor de masa acordate de angajator:

– sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, in limitele valorii nominale indexate (limita legala 2 = valoarea nominala indexata),

Pentru semestrul I 2012, începând cu luna martie, valoarea nominala indexata este de 9 lei!

– sunt scutite de plata impozitului pe venitul sub forma de salariu.

– nu se iau in calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.

Incepand cu 1 iulie 2010, prevederile art. 8 din Legea 142/1998 sunt aborgate prin OUG 58/2010 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale.

Impozitul pe profit

Cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii, sunt cheltuieli cu deductibilitate limitata la calculul impozitului pe profit, potrivit art. 21 alin. (3) lit. e) din Codul Fiscal.

Normele CF nu cuprind precizari suplimentare la lit. e), dar cadrul legal este complet prin coroborarea cu prevederile legale privind limitele (valorea nominala indexata si numar maxim lunar) stabilite prin Legea nr. 148/1998.

Impozitul pe venit

Veniturile angajatilor din tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori, in conformitate cu legislatia in vigoare, sunt considerate venituri de natură salarială şi sunt supuse impozitului pe veniturile din salarii.

Potrivit art. 55 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 68 lit. a) din HG 44/2004:

Veniturile din salarii sau considerate asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor încasate ca urmare a unei relaţii contractuale de muncă, precum şi orice sume de natură salarială primite în baza unor legi speciale, indiferent de perioada la care se referă, şi care sunt realizate din:

a) sume primite pentru munca prestată ca urmare a contractului individual de muncă, a contractului colectiv de muncă, precum şi pe baza actului de numire:

– valoarea nominală a tichetelor de masă, tichetelor de creșă, tichetelor de vacanţă, acordate potrivit legii;

Contribuţiile sociale obligatorii

Veniturile angajatilor din tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori, conform legii in vigoare, nu se cuprind în baza de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii.

Potrivit art. 296^15 lit. o) din Codul fiscal:

Nu se cuprind în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii, prevăzută la art. 296^4, tichetele de masă, tichetele de vacanţă, tichetele cadou şi tichetele de creşă, acordate potrivit legii;

 

 

Baza legala

Regimul legal si fiscal al tichetelor de masa este reglementat de urmatoarele acte normative:

1. Legea nr. 142/1998 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 260 din 13 iulie 1998;

2. HG nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 1999;

3. HG nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor si obligatiilor donatorilor de sange, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 820 din 05 octombrie 2006;

4. OMF nr. 140/1999 din 18 februarie 1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, modificat si completat prin OMFP nr. 1863/2004, OMFP nr. 66/2001, OMFP nr. 300/2003, OMFP nr. 623/2003, OMFP nr. 250/2004, OMFP nr. 220/2005, OMFP nr. 1835/2005,OMFP nr. 845/2005, OMFP nr. 1154/2005 OMEF nr. 414/2007 din 8 iunie 2007

5. Codul fiscal al Romaniei, aprobat prin Legea nr. 571/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articole populare

Categorii