info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Rambursarea de TVA – procedura de calcul si de solicitare


Conform art. 147.3 CF, alin (1), in situaţia în care taxa aferentă achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, care este deductibilă într-o perioadă fiscală, este mai mare decât taxa colectată pentru operaţiuni taxabile, rezultă un excedent în perioada de raportare, denumit în continuare sumă negativă a taxei.

Suma negativa a taxei cumulata se determina prin adaugarea la suma negativa a taxei rezultata in perioada fiscala de raportare, a soldului sumei negative a taxei, reportat din decontul perioadei fiscale precedente, daca nu s-a solicitat a fi rambursat si a diferentelor negative de TVA stabilite de organele de inspectie fiscala prin decizii comunicate pana la data depunerii decontului.

Taxa de plata cumulata se determina in perioada fiscala de raportare prin adaugarea la taxa de plata din perioada fiscala de raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat, pana la data depunerii decontului de taxa, din soldul taxei de plata al perioadei fiscale anterioare si a sumelor neachitate la bugetul de stat pana la data depunerii decontului din diferentele de TVA de plata stabilite de organele de inspectie fiscala prin decizii comunicate pana la data depunerii decontului.

Dupa determinarea TVA de plata sau a sumei negative a taxei pentru operatiunile din perioada fiscala de raportare, persoanele impozabile trebuie sa efectueze regularizarile de taxa, prin decontul de taxa pe valoarea adaugata (formularul 300).
Important! Prin decontul de taxa pe valoarea adaugata, persoanele impozabile trebuie sa determine diferentele dintre suma negativa a taxei cumulata si cea de plata cumulata, care reprezinta regularizarile de taxa si stabilirea soldului taxei de plata sau a soldului sumei negative a taxei. Daca taxa de plata cumulata este mai mare decat suma negativa a taxei cumulata, rezulta un sold de taxa de plata in perioada fiscala de raportare. Daca suma negativa a taxei cumulata este mai mare decat taxa de plata cumulata, rezulta un sold al sumei negative a taxei in perioada fiscala de raportare.
Suma negativă a taxei cumulată =
+ suma negativă a taxei din perioada curenta
+ sume negative a taxei reportata din decontul perioadei fiscale precedente ( dacă nu s-a solicitat a fi rambursat)
+ diferenţele negative de TVA stabilite de organele de inspecţie fiscală prin decizii comunicate până la data depunerii decontului.
Taxa de plată cumulată=
+ taxa de plată din perioada fiscală de raportare
+ a sumele neachitate la bugetul de stat, până la data depunerii decontului de taxă din soldul taxei de plată al perioadei fiscale anterioare
+sumele neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului din diferenţele de TVA de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală prin decizii comunicate până la data depunerii decontului.
• Dacă taxa de plată cumulată > suma negativă a taxei cumulată => un sold de taxă de plată în perioada fiscală de raportare.
• Dacă suma negativă a taxei cumulată < taxa de plată cumulată=> un sold al sumei negative a taxei în perioada fiscală de raportare.

 

Solicitarea dreptului de rambursare a taxei pe valoarea adaugata

Persoanele impozabile, inregistrate normal in scopuri de TVA, pot solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscala de raportare, prin bifarea casetei corespunzatoare din decontul de taxa din perioada fiscala de raportare, decontul fiind si cerere de rambursare, sau pot reporta soldul sumei negative in decontul perioadei fiscale urmatoare. Daca persoana impozabila solicita rambursarea soldului sumei negative, acesta nu se reporteaza in decontul de taxa al perioadei fiscale urmatoare.

Procedura de rambursare aprobata prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 263/2010 a fost modificata si completata prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2.017/2011 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362/24.05.2011, si are ca scop final incadrarea fiecarei persoane impozabile intr-o categorie de risc fiscal, in functie de comportamentul sau fiscal precum si in functie de riscul pe care aceasta il prezinta pentru administratia fiscala si de asemenea rezolvarea cu oportunitate a cererilor de rambursare a TVA.

Deconturile de TVA se depun de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din CF, la organul fiscal competent, prin posta sau direct la compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale, precum si prin sistemul electronic national, la termenele prevazute de CF.

Persoana impozabila poate solicita compensarea sumei negative de TVA aprobata la rambursare cu anumite tipuri de creante fiscale, cu respectarea prevederilor art. 116 din Codul de Procedura Fiscala (CPF), stingerea efectuandu-se in ordinea prevazuta la art. 115 din acelasi act normativ.

Atentie! Se supun procedurii de solutionare numai deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse in cadrul termenului legal de depunere. Persoanele impozabile care depun astfel de deconturi, dupa expirarea termenului legal de depunere, vor prelua suma negativa in decontul perioadei fiscale urmatoare.

Solicitarile de rambursare se solutioneaza, in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal, in termenul prevazut la art. 70 din CPF, respectiv de 45 de zile de la inregistrare.

Termenul legal de solutionare se prelungeste in cazul analizei documentare efectuate de organul fiscal cu perioada cuprinsa intre data emiterii instiintarii pentru prezentarea documentelor solicitate si data prezentarii documentelor la organul fiscal, potrivit art. 70 alin. (2) din CPF.

Observatie! Nu poate fi solicitata rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscala de raportare mai mic de 5.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu in decontul perioadei fiscale urmatoare.

Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare se solutioneaza in functie de gradul de risc fiscal pe care il prezinta fiecare persoana impozabila, astfel:

– in cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic – prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA;

– in cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mediu – cu analiza documentara;

– in cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare – cu inspectie fiscala anticipata.

Important!
Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare prin care se solicita rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei sunt considerate, in mod automat, cu risc fiscal mic si se solutioneaza prin emiterea deciziei de rambursare in termen de maxim 5 zile de la data depunerii decontului.


Articole populare

Categorii