info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

PRINCIPALELE MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2016

Impozitul pe profit

 • Cheltuielile cu sponsorizarea: limita de 3 ‰ din cifra de afaceri a fost majorată la 5 ‰ din cifra de afaceri;
 • În cazul scutirii de impozit a profitului reinvestit a fost introdusă o nouă categorie de active: calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, precum și programe informatice;

Impozitul pe dividende

 • Cota impozitului pe dividende scade de la 16% la 5%;

Impozit microîntreprinderi

 • Plafonul pentru calitatea de plătitor de impozit pe venit al microîntreprinderilor crește de la 65.000 euro / an cât este în prezent, la 100.000 euro / an;
 • Dacă se depășește plafonul de 100.000 euro, societatea trece la impozit pe profit începând cu trimestrul respectiv și plătește impozit de 16% pe profit incepând cu trimestrul respectiv, nu de la inceputul anului fiscal cum se procedeaza în prezent;
 • Cotele de impozitare pentru microîntreprinderile existente la 1 ianuarie 2016 vor fi:
 • 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați inclusiv;
 • 2% pentru microîntreprinderile care au 1 salariat;
 • 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

Termenul de salariat se referă la un salariat cu normă întreagă sau un cumul de salariați cu normă parțială, ale căror ore împreună dau o normă întreagă de 8 ore/zi.

Modificări TVA

 • Incepând cu 1 ianuarie 2016, cota standard de TVA va scădea de la 24% la 20%;
 • Se va introduce taxarea inversă pentru clădiri, părți de clădire și terenuri de orice fel – aceasta inseamnă că dacă pentru o societate se achiziționează un teren sau o clădire, factura va fi cu TVA zero dacă această achiziție este facută pentru și în scopul desfășurării de activități economice și obținerea de venituri pentru societate;
 • Introducerea taxării inverse, pană la 31.12.2018, pentru telefoane mobile, tablete; laptop-uri;
 • Introducerea cotei reduse de 5% pentru livrările de manuale școlare, cărți, ziare, precum și pentru accesul la muzee, castele;
 • Introducerea cotei reduse de 9% la apa potabilă si apa folosită pentru irigații.

Modificări impozite și taxe locale

 • Eliminarea prevederilor conform cărora persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează impozit pe clădiri majorat;
 • Clasificarea clădirilor în rezidențiale, nerezidențiale, cu destinație mixtă. Clădirile rezidențiale sunt cele folosite de persoanele fizice, cele nerezidențiale sunt folosite de către sociețăți comerciale, cele cu destinație mixtă sunt folosite atât de persoane fizice cât si de persoane juridice;
 • În cazul clădirilor rezidențiale, deținute de persoane fizice sau juridice, impozitul pe clădiri se calculeză prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 – 1,3% asupra valorii clădirii;
 • Pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice, valoarea impozabilă trebuie stabilită prin raport de evaluare dacă aceasta nu a fost construită sau dobândită în ultimii 5 ani – aceasta înseamnă că dacă există un contract de comodat sau închiriere pentru un sediu de firmă în spațiul respectiv, această reevaluare a apartamentului/ clădirii trebuie facută conform legii, o dată la 5 ani;
 • În cazul clădirilor cu desținatie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial – de exemplu, într-un apartament cu două camere, unde o societate comercială își are sediul într-una din camere, iar cealaltă cameră are desținatie rezidențială, pentru proprietar se va aplica acest mod de calcul;
 • În cazul în care proprietarul clădirii este o persoană juridică și aceasta nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului este de 5%;
 • În intervalul 01.01.2016 – 31.03.2016, fiecare persoană fizică, proprietara a unui apartament / clădire va trebui sa depună o declarație la Fisc prin care să specifice destinația clădirii, dacă sunt găzduite sedii sociale de firme în spațiile respective și dacă se deduc cheltuielile cu utilitățile. Fiecare consiliu local va stabili o cotă de impozit cuprinsă între 0,2 – 1,3% de plată pentru întregul spațiu sau proporțional cu cota parte utilizată de o societate comercială / PFA;
 • Legea nu specifică exact, dar în înțelesul nostru, o clădire / apartament nerezidențial înseamnă atât găzduire de sediu societate comercială, PFA, întreprindere individuală, asociație familială, întreprindere familială, cabinet individual de avocatură, cabinet medical și orice formă de asociere juridică.

Modificări contribuții sociale

 • În cazul veniturilor PFA și a administratorilor care au contract de mandat în cadrul societății, aceștia vor datora pe langă impozit 16% și CASS 5.5%, cum este în prezent, și contribuția la asigurări sociale (CAS sau pensii) în procent de 10,5%
 • Persoanele fizice care nu obțin venituri și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata CASS (contribuția la asigurări sociale de sănatate – 5,5%), datorează lunar CASS și au obligația să solicite înregistrarea la organul fiscal competent. Baza de calcul a CASS datorat este salariul minim pe economie, ajungându-se astfel la o sumă lunară de plată de 57,75 lei.

Alte precizări

 • Diurna se va putea acorda și administratorilor, nu doar angajaților, pe perioada deplasării, documentele de întocmit rămân valabile: ordin de deplasare, decont;
 • S-a aprobat neimpozitarea tichetelor cadou acordate angajaților cu ocazia evenimentelor speciale: Paște, 1 iunie, Crăciun și 8 martie, în limita a 150 lei de persoană;
 • În cazul impozitului pe veniturile din chirii, se majorează cota forfetară de la 25% cât este în prezent, la 40%, ceea ce înseamnă o bază impozabilă mai mică, și diminuarea impozitului final plătit.

Articole populare

Categorii