info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

PFA sau SRL? Cum distingem între cele 2 opțiuni…

Ambele forme juridice pot avea atât avantaje cât și dezavantaje… Nici una dintre ele nu este soluția general valabilă, alegerea uneia dintre ele depinde de mai mulți factori.

Criteriul 1 – modul de înființare

Costurile înființării unei Persoane Fizice Autorizate (PFA) încep de la aproximativ 250 lei iar cele pentru Societate cu Răspundere Limitată (SRL) încep de la 750 lei. Aceste sume reprezintă taxele minime de plată la care se pot adăuga onorarii pentru consultanță, taxe notariale, taxe de traduceri.

Termenul legal de soluționare a dosarului la Registrul Comerțului este același pentru ambele forme juridice și anume 3 zile lucrătoare. Pentru dosarul de înființare a unei SRL sunt însă necesare documente suplimentare față de cele pentru PFA (exemplu: actul constitutiv, declarații de asociat, dovada depunerii capitalului social etc) astfel că în practică durata înfiintării unei SRL este mai mare decât durata înființării unei PFA. Cei care se grăbesc reușesc să înființeze o SRL în 5-7 zile lucrătoare sau o PFA în 4-5 zile.

La înființarea unei PFA există restricții cu privire la codurile CAEN care pot fi adăugate ca și obiect de activitate. În sensul în care acestea trebuie sa aibă o legătură între ele și înregistrarea lor să fie susținută cu acte de studii ale întreprinzătorului. Din acest punct de vedere la SRL nu există nici o restricție și se poate înregistra în actul constitutiv chiar și întreg nomenclatorul CAEN.

Criteriul 2 – modul de gestionare

Gestionarea unei PFA este mai ușoară și mai ieftină decât gestionarea unei SRL. Conform legii, evidența contabilă la PFA se ține în partidă simplă pe când la SRL se ține în partidă dublă. Acest lucru face ca la PFA costurile cu evidența contabilă să poată fi chiar și zero dacă întreprinzătorul alege să se ocupe el însuși de aceste aspecte, acest lucru fiind posibil. La SRL costurile cu evidența contabilă sunt de obicei cel puțin duble și în foarte puține cazuri întreprinzătorul poate ține pe cont propriu aceste evidențe.

În afară de modalitatea diferită de ținere a evidențelor contabile, legea prevede în general mai multe obligații pentru SRL decât PFA.

Complexitatea gestionării SRL vine însă cu avantajele unor perspective mai mari de dezvoltare care se bazează în principal pe posibilitatea exercitării mai multor obiecte de activitate, implicarea mai multor asociați și un alt nivel de credibilitate în fața partenerilor de afaceri.

Criteriul 3 – fiscalitatea

SRL

Conform legislației învigoare, orice SRL nou înființată va plăti 3% impozit pe venitul micro-întreprinderilor până la depășirea plafonului de 65.000 euro cifra de afaceri anuală, în condițiile în care pentru determinarea echivalentului în euro a plafonului de 65.000 euro se va folosi cursul de schimb de la închiderea exercițiului financiar precedent.

După depășirea acestui plafon SRL va achita 16% impozit pe profit.

Începând cu ianuarie 2016 s-au introdus mai multe modificări la Codul fiscal, una dintre ele fiind faptul că plafonul de încadrare a societățilorla plătitoare de impozit pe venitul micro-întreprinderilor a fost majorat la 100.000 euro cifră de afaceri anuală.

În plus, de la 1 ianuarie 2016, pentru societățile existente, se introduce un sistem diferențiat de cote de impozitare astfel:

  • 1% pentru societățile care au minim 2 salariați, inclusiv;
  • 2% pentru societățile care au 1 salariat;
  • 3% pentru societățile care nu au salariați.

Tot de la 1 ianuarie 2016, pentru societățile nou înființate, care angajează minim 1 salariat cu normă întreagă în termen de 60 de zile de la înfiintare și asociații și administratorii nu au mai deținut anterior aceste calități în alte societăți, se va stabili cota de 1% impozit pe venitul micro-întreprinderilor pe o perioadă de 2 ani.

În afară de impozitul pe venit sau impozitul pe profit, proprietarul SRL mai are de achitat impozitul pe dividende în momentul în care dorește să-și repartizeze câștigul afacerii sale. În prezent, taxele aferente dividendelor sunt reprezentate numai de impozitul de 16%.

Începând cu ianuarie 2016 impozitul pe dividende a fost diminuat la 5% dar există discuții ca pe viitor să se introducă și obligativitatea achitării cotei de 5,5% pentru contribuția la asigurări sociale de sănătate.

În concluzie, până la finalul anului 2015, SRL plătește 3% impozit pe venit și 16% impozit pe dividende dacă cifra de afaceri este mai mică decât 65.000 euro sau 16% impozit pe profit și 16% impozit pe dividende dacă cifra de afaceri este mai mare decât 65.000 euro. Începând cu 1 ianuarie 2016, SRL plătește între 1 si 3% impozit pe venit și 5% impozit pe dividende dacă cifra de afaceri va fi mai mică decât 100.000 euro sau 16% impozit pe profit și 5% impozit pe dividende dacă cifra de afaceri este mai mare decât 100.000 euro.

PFA

În ceea ce privește PFA, până la finalul anului 2015 acesta va avea de plată în mod obligatoriu:

– 16% impozit pe venit;
– 5,5% contribuția la asigurările sociale de sănătate (baza de calcul difera în funcție de modul de impunere a PFA: sistem real sau normă de venit.)
– 26,3% contribuția la pensie.

Cota contribuției de asigurări sociale (CAS) pe care PFA o datorează la sistemul de pensii este de 26,3% și se aplică asupra venitului declarat, adică venitul pentru care persoana dorește să se asigure. Acest venit nu poate fi mai mic decât 35% din câștigul salarial mediu brut dar nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Foarte important de reținut este faptul că:
persoanele care au venit net actual mai mic de 35% din câștigul salarial mediu brut;
persoanele care sunt asigurate în sistemul public de pensii pentru ca obțin venituri salariale;
persoanele care sunt asigurate în sistemul public de pensii pentru ca primesc indemnizație de șomaj;
persoanele care beneficiaza de pensie acordată de sistemul public de pensii;
nu plătesc contribuția de 26,3% la sistemul de pensii.

În mod opțional PFA poate alege plata următoarelor contribuții:
asigurarea de șomaj – 0,5% din venitul asigurat;
asigurarea privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale – 0,85% din veniturile impuse impozitului pe venit.

Începând cu 1 ianuarie 2016, cu privire la PFA se vor introduce următoarele modificări:
persoanele care sunt asigurate în sistemul public de pensii pentru că obțin venituri salariale vor trebui să achite și contribuția pentru asigurări sociale – pensie;
cota pentru sistemul de pensie scade la 10,5% (ceea ce reprezintă cota de contribuție individuală) dar există și posibilitatea de a plăti opțional cota integrală de 26,3%.

Cu privire la PFA trebuie ținut cont de faptul că, pentru anumite obiecte de activitate (CAEN), se poate opta pentru impozitare și plată contribuții în sistem normă de venit ceea ce presupune că PFA va plăti impozitele și contribuțiile raportându-se la o normă fixă de venit stabilită prin lege. Acest lucru poate face ca PFA să devină extrem de eficientă fiscal pentru venituri mari. Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual in sistem real.

 

 

Articole populare

Categorii