info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Pentru ce operatiuni interne se aplica taxarea inversa?

pentru ce operatiuni interne se aplica taxarea inversaUrmatoarele operatiuni interne sunt supuse taxarii inverse:

 1.   livrarea de deseuri feroase si neferoase, de rebuturi feroase si neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;

2.    livrarea de reziduuri si alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase si neferoase, aliajele acestora, zgura, cenusa si reziduuri industriale ce contin metale sau aliajele lor;

3.    livrarea de deseuri de materiale reciclabile si materiale reciclabile uzate constand in hartie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticla si sticla;

4.    livrarea materialelor prevazute la pct. 1-3 dupa prelucrarea/transformarea acestora prin operatiuni de curatare, polizare, selectie, taiere, fragmentare, presare sau turnare in lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obtinerea carora s-au adaugat alte elemente de aliere;

5.    livrarea de masa lemnoasa si materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare.

6.    livrarea urmatoarelor cereale si plante tehnice, care figureaza in nomenclatura combinata stabilita prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun: 1001 10 00 – Grau dur;1001 90 10 – Alac (Triticum spelta), destinat insamantarii; ex 1001 90 91 – Grau comun destinat insamantarii; ex 1001 90 99 – Alt alac (Triticum spelta) si grau comun, nedestinate insamantarii; 1002 00 00 – Secara; 1003 00 – Orz; 1005 – Porumb; 1201 00 – Boabe de soia, chiar sfaramate; 1205 – Seminte de rapita sau de rapita salbatica, chiar sfaramate; 1206 00 – Seminte de floarea-soarelui, chiar sfaramate; 1212 91 – Sfecla de zahar. Pentru aceste produse masurile de simplificare se aplica pana la data de 31 mai 2014 inclusiv.

Sfera de aplicare:
Masurire de simplificare se aplica doar pentru operatiunile realizate in interiorul tarii, respectiv operatiuni intre persoane care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care au locul livrarii sau locul prestarii in Romania conform art. 132, respectiv art. 133 din Codul fiscal, si sunt operatiuni taxabile conform titlului VI din Codul fiscal.

Emiterea facturilor
Pentru aceste livrari de bunuri, inclusiv pentru avansurile incasate, furnizorii emit facturi fara TVA si inscriu in aceste facturi o mentiune referitoare la faptul ca au aplicat taxarea inversa.

Dreptul de deducere exercitat de beneficiar
TVA se calculeaza de catre beneficiar si se inscrie in facturi si in jurnalul pentru cumparari, fiind preluata atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de TVA.

Mecanismul taxarii inverse
Inregistrarea taxei de catre cumparator atat ca TVA colectata, cat si ca TVA deductibila in decontul de TVA este denumita autolichidarea taxei pe valoarea adaugata. Colectarea taxei pe valoarea adaugata la nivelul taxei deductibile este asimilata cu plata taxei catre furnizor/prestator.

 Taxa pe valoare adaugata se inregistreaza de beneficiar prin formula contabila:

 4426         =         4427
               „TVA deductibila”            „TVA colectata”

 

Articole populare

Categorii