info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Particularitati ale contractului de munca temporara

Contractul de munca temporara este, in esenta, tot un contract individual de munca, incheiat in scris intre un agent de munca temporara si salariatul temporar, dar care trebuie sa cuprinda obligatoriu si anumite informatii suplimentare:

  • conditiile in care urmeaza sa se desfasoare misiunea;

  • durata misiunii;

  • identitatea si sediul utilizatorului;

  • cuantumul si modalitatile remuneratiei salariatului temporar.

Durata maxima pe care se poate incheia un contract de munca temporara este de 24 de luni. Aceasta poate fi prelungita pe perioade succesive care, adaugate la durata initiala a misiunii, nu poate duce la depasirea unei perioade de 36 de luni.

Se poate incheia un contract de munca temporara si pentru mai multe misiuni respectand termenul de 36 de luni. De asemenea, contractul de munca temporara se poate incheia si pe durata nedeterminata, caz in care, in perioada dintre doua misiuni, salariatul temporar se afla la dispozitia agentului de munca temporara.

O alta particularitate a contractului de munca temporara o reprezinta perioada de proba, perioada ce nu poate fi mai mare de:

  • 2 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada mai mica sau egala cu o luna;

  • 5 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada cuprinsa intre o luna si trei luni;

  • 15 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada cuprinsa intre trei luni si sase luni;

  • 20 de zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada mai mare de sase luni;

  • 30 de zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru o perioada mai mare de sase luni, iar salariatul este incadrat pe o functie de conducere;

Contractul de munca temporara inceteaza la terminarea misiunii sau inainte de terminarea misiunii in cazul renuntarii utilizatorului la serviciile salariatului temporar, in conditiile contractului de punere la dispozitie.

Dupa incetarea misiunii, salariatul temporar poate incheia cu utilizatorul un contract individual de munca.

Articole populare

Categorii