info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

OUG Nr.129200 – Modificari aduse codului de procedura fiscala

Articol unic. – Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (3) al articolului 133 va avea urmatorul cuprins: “(3) Creantele bugetare care se Incaseaza, se administreaza, se contabilizeaza si se utilizeaza de institutiile publice, precum si de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., provenite din venituri proprii sau din fondurile alocate de la bugetul de stat, precum si cele rezultate din raporturi juridice contractuale se executa prin organe proprii, acestea fiind abilitate sa duca la Indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, potrivit prevederilor prezentului cod.”
2. Dupa articolul 194 “Dispozitii privind regimul vamal” se introduc doua noi articole, articolul 1941 “Dispozitii privind stoparea ajutorului de stat” si articolul 1942 “Dispozitii privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis”, cu urmatorul cuprins:

ARTICOLUL 1941
Dispozitii privind stoparea ajutorului de stat
(1) Stoparea acordarii ajutoarelor de stat se realizeaza, de drept, prin:
a) emiterea unei decizii a Consiliului Concurentei In acest sens;
b) emiterea unei decizii de catre furnizorul ajutorului de stat ca urmare a exercitarii activitatii de supraveghere, cand constata incompatibilitatea Intre ajutoarele de stat acordate si dispozitiile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicata, precum si a actelor normative emise In aplicarea acesteia.
(2) Deciziile emise In conditiile alin. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) denumirea operatorului economic si datele de identificare a acestuia;
b) modalitatea de acordare a ajutorului de stat;
c) data la care se realizeaza stoparea.

ARTICOLUL 1942
Dispozitii privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis
(1) Deciziile Consiliului Concurentei, precum si deciziile furnizorilor de ajutor de stat prin care se dispune recuperarea unui ajutor de stat ilegal sau interzis constituie titlu executoriu. Dispozitiile art. 137 alin. (7)-(9) se aplica In mod corespunzator.
(2) Recuperarea ajutoarelor de stat dispusa potrivit alin. (1) se realizeaza de catre unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, respectiv de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, potrivit Codului de procedura fiscala, cu exceptia Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, care va aplica propria procedura de recuperare.
(3) Pentru sumele reprezentand ajutoare de stat de recuperat se datoreaza dobanda de la data la care ajutorul de stat a fost pus la dispozitie beneficiarului si pana la recuperarea sa.
(4) Nivelul dobanzii aferente sumelor de recuperat cu titlu de ajutor de stat ilegal sau interzis va fi stabilit anual prin hotarare a Guvernului.
(5) Sumele recuperate reprezentand ajutoare de stat ilegale sau interzise se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz.
3. La articolul 196, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
(5) In aplicarea dispozitiilor art. 1941 si 1942, Ministerul Finantelor Publice va emite instructiuni de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

Articole populare

Categorii