info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Ordonanta 65 din 1994 privind calitatea de expert contabil si de contabil autorizat

Ordonanta 65 din 1994 privind calitatea de expert contabil si de contabil autorizat
CAPITOLUL I

Calitatea de expert contabil si de contabil autorizat

Art.1 – Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta.

Art.2 – (1) Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi.

(2) Asupra constatarilor, concluziilor, opiniilor si recomandarilor sale, expertul contabil intocmeste raport.

(3) Expertul contabil poate, de asemenea, sa organizeze si sa conduca contabilitatea societatilor comerciale si sa analizeze, prin procedee specifice contabilitatii, situatia economica, financiara si fiscala a acestora.

(4) Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a intocmi bilantul contabil.

Art.3 – (1) Accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat se face pe baza de examen de admitere, la care sa se obtina cel putin media 7 si minimum nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.

(2) In termen de 6 luni de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, prin hotarare a Guvernului va fi aprobat Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat. Regulamentul va fi elaborat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si avizat de Ministerul Finantelor si Ministerul Educatiei Nationale.

Art.4 – (1) Se poate prezenta la examenul de admitere prevazut la art.3 pentru profesia de expert contabil persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a) are capacitate de exercitiu deplina;

b) are studii economice superioare in specialitatea contabilitate-finante, cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale si practica in specialitate

*) aprobata prin Legea nr. 42/1995, modificata si completata prin OG nr. 89/1998, aprobata prin Legea nr. 186/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 592/6 decembrie 1999, partea I.

de cel putin 3 ani, sau studii economice superioare si practica in specialitate de cel putin 5 ani;

c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale.

(2) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii si conferentiarii universitari, doctorii in economie si doctorii docenti, cu specialitatea finante sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. 1 lit. a si c si sustinerea unui interviu privind normele de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.

Art. 5 – Se poate prezenta la examenul de admitere prevazut la art. 3 pentru profesia de contabil autorizat persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a) are capacitate de exercitiu deplina;

b) are studii economice superioare, studii economice medii, studii medii, altele decat economice, cu diploma sau licenta, dupa caz, recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale, si cu o vechime in specialitate de 2 ani, cea cu studii superioare, de 3 ani, cea cu studii economice medii, si de 5 ani, cea cu studii medii in alt domeniu decat cel economic;

c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale.

Articole populare

Categorii