info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Ordinul 1059 din 5 mai 2010 Pentru modificarea si completarea unor acte normative privind inregistrarea fiscala a contribuabililor

Pentru modificarea si completarea unor acte normative privind inregistrarea fiscala a contribuabililor

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 31 si art. 78 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum si pentru aprobarea formularului “Decizie de inregistrare a sediului social si a domiciliului fiscal”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 473 din 13 iulie 2007, se completeaza asa cum urmeaza:
-Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu urmatorul cuprins:
“Art. 51. – Transferul electronic al datelor din evidenta fiscala catre organul fiscal de la noul sediu social se efectueaza conform reglementarilor prevazute pentru gestionarea sistemului de administrare a creantelor fiscale.”
Art. II. – Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins:
“Art. 41. – Categoriile de obligatii fiscale de declarare care se inscriu in vectorul fiscal sunt:
a) taxa pe valoarea adaugata;

b) impozitul pe profit;
c) accizele;
d) impozitul la titeiul din productia interna;
e) impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor;
f) contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
g) contributia de asigurari pentru somaj;
h) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
i) contributia de asigurari sociale;
j) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
k) contributia pentru concedii si indemnizatii;
l) redeventele miniere;
m) redeventele petroliere.”
2. La anexa nr. 1, formularul “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1, se modifica si se inlocuieste cu formularul cuprins in anexa nr. 1*).
3. La anexa nr. 2, instructiunile de completare a formularului (010) “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1, se modifica si se inlocuiesc cu instructiunile cuprinse in anexa nr. 2.
___________
*)Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

Art. III. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. IV. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrara se abroga.
Art. V. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. VI. – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 5 mai 2010.
Nr. 1.059.

ANEXA Nr. 1

+———————-+———————————————————————————-+———————-+
| | | 010 |
| SIGLA | DECLARATIE DE INREGISTRARE FISCALA/DECLARATIE DE MENTIUNI | Nr. de operator de |
| | PENTRU PERSOANE JURIDICE, ASOCIERI SI ALTE ENTITATI | date cu caracter |
| | FARA PERSONALITATE JURIDICA | personal – 759 |
+———————-+———————————————————————————-+———————-+
+——————————————————————————————————————————–+
|A. FELUL DECLARATIEI |
+—————————————————————-+—+——————————————————-+—+
|1. DECLARATIE DE INREGISTRARE | |2. DECLARATIE DE MENTIUNI | |
+—————————————————————-+—+——————————————————-+—+
+——————————————————————————————————————————–+
|B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI |
+———————————————————————————+——+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|1. COD DE IDENTIFICARE FISCALA | | | | | | | | | | | |
+————-+——————————————————————-+——+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|2. DENUMIRE | |
+————-+——————————————————————————————————————+
|3. DOMICILIU FISCAL |
+——–+———————————————–+————+——————————————–+——–+—-+
|Judet | |Localitate | |Sector | |
+——–+———————————————–+————+—–+—————–+——+————-+——–+—-+
|Strada | |Nr. | |Bloc | |Sc. | |
+——–+—-+—–+———–+————+————————+—–+—-+————+——+————-+——–+—-+
|Et. | |Ap. | |Cod postal | |Tara | |
+——–+—-+—–+———–+————+——-+—————-+———-+——–+————————————–+
|Telefon | |Fax | |E-mail | |
+——–+———————————–+——-+—————————+——–+————————————–+
|4. FORMA DE ORGANIZARE |
+———————–+—+————————-+—+—————————+—+———————————-+—+
| Persoana juridica | | Asociatie familiala | | Asociatie | | Asociatie de proprietari | |
+———————–+—+————————-+—+—————————+—+———————————-+—+
| Fundatie | | Federatie | | Sindicat, federatie sindicala, confederatie | |
+———————–+—+————————-+—+——————————————————————+—+
| Alta asociere sau entitate fara personalitate juridica | |
+—————————————————————————————————————————-+—+
+——————————————————————————————————————————–+
|C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL |
+——————————————————————————————+————————————-+
|1. Numar autorizatie de functionare/Numar act legal de infiintare | |
+——————————————————————————————+————————————-+
|2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate | |
+——————————————————————————————+————————————-+
|3. Felul sediului |
+——————————————————————————————————————————–+
|3.1. Platitor cu sediul central in Romania |
+————————————————————-+—+———————————————————-+—+
|Sediul central | |Sucursala | |
+————————————————————-+—+———————————————————-+—+
|Codul de identificare fiscala a unitatii infiintatoare |
+——————————————————————————————————————————–+
|3.2 Platitor cu sediul central in strainatate |
+——+————————————+———————————+—+————————+—+————-+—+
|Tara | |Sediu permanent | |Filiala | |Sucursala | |
+——+——————————–+—+———————————+—+————————+—+————-+—+
|Reprezentanta | |Alte subunitati | |Sediu fix | | | |
+—————————————+—+———————————+—+——+—+—+—+—+-+-+-+-+—+—+—+—+
|4. Cod de identificare fiscala a unitatii divizate | | | | | | | | | | | |
+———————————————————————————+——+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|5. Forma juridica | |
+———————————————————————————+———————————————-+
|6. Forma de proprietate | |
+———————————————————————————+——————————————+—+
|7. Platitor de impozit pe venitul din investitii, conform art. 67 alin (3) lit. b) din Codul Fiscal | |
+—————————————————————————————————————————-+—+
+——————————————————————————————————————————–+
|D. REPREZENTARE PRIN: |
+————————————–+—+————————————-+—+—————————————+—+
|Imputernicit | |Reprezentant legal | |Reprezentant fiscal | |
+———+—————————-+—+————————+——+—–+—+—————————————+—+
|Nr. act | |Data | |
+———+———————————————————+——+—————————————————–+
|Date de identificare |
+————————+——————————————————————————————————-+
|DENUMIRE/NUME, PRENUME | |
+————————+——————————————————————————————————-+
|DOMICILIU FISCAL |
+——–+———————————————–+————+——————————————–+——–+—-+
|Judet | |Localitate | |Sector | |
+——–+———————————————–+————+—–+—————–+——+————-+——–+—-+
|Strada | |Nr. | |Bloc | |Sc. | |
+——–+—-+—–+———–+————+————————+—–+—+————-+——+————-+——–+—-+
|Et. | |Ap. | |Cod postal | |Telefon | |
+——–+—-+—–+———–+————+————————+———+————————————————+
|Fax | |E-mail | |
+——–+————————————————————+——+–++—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|COD DE IDENTIFICARE FISCALA | | | | | | | | | | | | | |
+—————————————————————————-+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
+——————————————————————————————————————————–+
|E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL |
+—————————————————————————————————————————-+—+
|1. Taxa pe valoarea adaugata | |
+—————————————————————————————————————————-+—+
|La infiintare |
+——————————————————————————————–+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|1.1. Cifra de afaceri estimata a se realiza, conform art. 152 alin. (2) din Codul fiscal | | | | | | | | |lei|
+——————————————————————————————–+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|1.2. Inregistrare prin optiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi cifra de afaceri estimata conform art. 152 +—+
| alin. (2) din Codul Fiscal este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal | |
+—————————————————————————————————————————-+—+
|1.3. Realizare in exclusivitate de operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA | |
+—————————————————————————————————————————-+—+
|1.4. Inregistrare in scopuri de TVA ca urmare a efectuarii de operatiuni in afara Romaniei care dau drept de deducere +—+
| a TVA, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal | |
+—————————————————————————————————————————-+—+
|1.5. Inregistrare prin optiune pentru taxarea operatiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal | |
+—————————————————————————————————————————-+—+
|Ulterior inregistrarii fiscale |
+——————————————————————————————————————————–+
|1.6. Inregistrare in scopuri de TVA prin atingerea sau depasirea plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) +—+
| din Codul fiscal | |
+—————————————————————————————————————————-+—+
|1.7. Inregistrare prin optiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi cifra de afaceri realizata conform art. 152 +—+
| alin. (2) din Codul fiscal este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal | |
+—————————————————————————————————————————-+—+
|1.8. Inregistrare in scopuri de TVA ca urmare a efectuarii de operatiuni in afara Romaniei care dau drept de deducere +—+
| a TVA, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal | |
+—————————————————————————————————————————-+—+
|1.9. Inregistrare prin optiune pentru taxarea operatiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal | |
+——————————————————————————————–+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|1.10. Cifra de afaceri obtinuta in anul precedent din operatiuni taxabile si/sau scutite | | | | | | | | |lei|
| cu drept de deducere | | | | | | | | | |
+——————————————————————————————–+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|1.11. Perioada fiscala |
+———————-+—+———————+—+———————————–+—————————————+
|1.11.1. Lunara | |1.11.3. Semestriala | |Nr. aprobare organ fiscal competent| |
+———————-+—+———————+—+———————————–+—————————————+
|1.11.2. Trimestriala | |1.11.4. Anuala | |Nr. aprobare organ fiscal competent| |
+———————-+—+———————+—+———————————–+—————————————+
|Scoatere din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA |
+—————————————————————————————————————————-+—+
|1.12. Ca urmare a incetarii activitatii | |
+—————————————————————————————————————————-+—+
|1.13. Ca urmare a desfasurarii in exclusivitate de operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA | |
+—————————————————————————————-+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|1.14. Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+—————————————————————————————-+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|2. Impozit pe profit | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|2.1. Luare in evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|2.2. Scoatere din evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|2.3. Perioada fiscala |
+————————————————————–+—+———————————————————+—+
|2.3.1. Trimestriala | |2.3.2. Anuala | |
+————————————————————–+—+———————————————————+—+
|3. Accize | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|3.1. Luare in evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|3.2. Scoatere din evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|4. Impozit la titeiul din productia interna | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|4.1. Luare in evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|4.2. Scoatere din evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|5. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|5.1. Luare in evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|5.2. Scoatere din evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|5.3. Perioada fiscala |
+—————————————–+—+————————————–+—+———————————–+—+
|5.3.1. Lunara | |5.3.2. Trimestriala | |5.3.3. Anuala | |
+—————————————–+—+————————————–+—+———————————–+—+
|6. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|6.1. Luare in evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|6.2. Scoatere din evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|6.3. Perioada fiscala |
+—————————————–+—+————————————–+—+———————————–+—+
|6.3.1. Lunara | |6.3.2. Trimestriala | |6.3.3. Anuala | |
+—————————————–+—+————————————–+—+———————————–+—+
|7. Contributia de asigurari pentru somaj | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|7.1. Luare in evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|7.2. Scoatere din evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|7.3. Perioada fiscala |
+—————————————–+—+————————————–+—+———————————–+—+
|7.3.1. Lunara | |7.3.2. Trimestriala | |7.3.3. Anuala | |
+—————————————–+—+————————————–+—+———————————–+—+
|8. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|8.1. Luare in evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|8.2. Scoatere din evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|8.3. Perioada fiscala |
+—————————————–+—+————————————–+—+———————————–+—+
|8.3.1. Lunara | |8.3.2. Trimestriala | |8.3.3. Anuala | |
+—————————————–+—+————————————–+—+———————————–+—+
|9. Contributia de asigurari sociale | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|9.1. Luare in evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|9.2. Scoatere din evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|9.3. Perioada fiscala |
+—————————————–+—+————————————–+—+———————————–+—+
|9.3.1. Lunara | |9.3.2. Trimestriala | |9.3.3. Anuala | |
+—————————————–+—+————————————–+—+———————————–+—+
|10. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariate | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|10.1. Luare in evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|10.2. Scoatere din evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|10.3. Perioada fiscala |
+—————————————–+—+————————————–+—+———————————–+—+
|10.3.1. Lunara | |10.3.2. Trimestriala | |10.3.3. Anuala | |
+—————————————–+—+————————————–+—+———————————–+—+
|11. Contributia pentru concedii si indemnizatii | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|11.1. Luare in evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|11.2. Scoatere din evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|11.3. Perioada fiscala |
+—————————————–+—+————————————–+—+———————————–+—+
|11.3.1. Lunara | |11.3.2. Trimestriala | |11.3.3. Anuala | |
+—————————————–+—+————————————–+—+———————————–+—+
|12. Redevente miniere | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|12.1. Luare in evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|12.2. Scoatere din evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|13. Redevente petroliere |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|13.1. Luare in evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|13.2. Scoatere din evidenta | |Incepand cu data de | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
+——————————————————————————————————————————–+
|F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI |
+——————————————————————————————————————————–+
|1. Dizolvare cu lichidare |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|Inceperea procedurii de lichidare | |De la data | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|Radiere | |De la data | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|2. Dizolvare fara lichidare |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|Divizare | |De la data | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|Fuziune | |De la data | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|Alte cazuri prevazute de lege | |De la data | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+————–+——+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|Codul de identificare fiscala a unitatii rezultate in urma fuziunii | | | | | | | | | | | |
+————————————————————–+—+————–+——+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|3. Radiere | |De la data | | | / | | | / | | | | |
+————————————————————–+—+———————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
+——————————————————————————————————————————–+
| Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete |
+——————————————————————————————————————————–+
+—————————————+—————————————————————————————-+
|Numele persoanei care face declaratia | |
+———————–+—————+——————————————-+——————————————–+
|Functia | | |
+———————–+———————————————————–+ Stampila |
|Semnatura | | |
+———————–+———————————————————–+—-+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|Data | | | / | | | / | | | | |
+—————————————————————————————-+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
+——————————————————————————————————————————–+
| Se completeaza de personalul organului fiscal |
+———————–+——————————————————————————————————–+
|Denumire organ fiscal | |
+———————–+————————+—————————————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|Numar inregistrare | |Data inregistrare | | | / | | | / | | | | |
+———————–+————————+—————————————+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+
|Numele si prenumele persoanei care a verificat | |
+————————————————+——————————————————————————-+
|Numar legitimatie | |
+————————————————+——————————————————————————-+
Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1 A3/t2

INSTRUCTIUNI
de completare a formularului (010) “Declaratie de inregistrare
fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice,
asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”

I. Depunerea declaratiei
Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica.
Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.
Declaratia se depune, direct sau prin imputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.
Organul fiscal competent este:
-pentru contribuabilii care se inregistreaza direct, prin imputernicit sau reprezentant legal, organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat;
-pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
A. FELUL DECLARATIEI
Se marcheaza cu “X” pct. 1 sau 2, dupa caz.
Atentie! In cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.
B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Randul 1. Cod de identificare fiscala
Nu se completeaza la inregistrarea initiala.
In cazul in care declaratia de mentiuni este completata de catre imputernicitul/reprezentantul legal, se va inscrie codul de identificare fiscala al contribuabilului pe care il reprezinta.
In cazul in care declaratia de mentiuni este completata de reprezentantul fiscal, se va inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile straine.
Randul 2. Denumire
Se completeaza cu denumirea contribuabilului.
Randul 3. Domiciliu fiscal
Se completeaza cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
Atentie! In cazul in care declaratia este completata de catre imputernicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care il reprezinta.
In cazul in care declaratia se completeaza pentru inregistrarea fiscala a unui sediu permanent sau sediu fix, la acest capitol se vor inscrie datele de identificare ale sediului permanent sau sediului fix.
Randul 4. Forma de organizare
Se marcheaza cu “X” de catre contribuabil, in functie de forma de organizare a activitatii.
C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL
Randul 1. Numar autorizatie de functionare/Numar act legal de infiintare
Se vor inscrie, dupa caz, numarul si data autorizatiei de functionare emise de organul competent, numarul si data actului normativ prin care s-a infiintat contribuabilul, numarul si data hotararii judecatoresti de infiintare sau altele asemenea.
Randul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
Se va inscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia infiintarii sau autorizarii.
Randul 3. Felul sediului
Se marcheaza cu “X” felul sediului pentru care se solicita inregistrarea, dupa caz.
Codul de identificare fiscala a unitatii infiintatoare se completeaza numai in cazul declaratiilor de mentiuni depuse de sucursale.
Randul 4. Codul de identificare fiscala a unitatii divizate
Se completeaza in cazul in care infiintarea contribuabilului se face prin divizare.

Randul 5. Forma juridica
Se inscrie forma juridica conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal si pe site-ul de internet al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro/Asistenta contribuabili/Nomenclatorul formelor juridice.
Randul 6. Forma de proprietate
Se inscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal si pe site-ul de internet al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro/Asistenta contribuabili/Nomenclatorul formelor de proprietate.
Randul 7. Platitor de impozit pe venitul din investitii, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal
Se marcheaza cu “X” in cazul contribuabililor care au obligatia sa declare acest impozit, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal. In acest caz nu se completeaza lit. E “Date privind vectorul fiscal” si, prin urmare, aceasta obligatie nu se inscrie in vectorul fiscal.
D. REPREZENTARE PRIN:
Se marcheaza cu “X” in cazul in care, in relatiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin imputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal si se inscriu numarul si data inregistrarii la organul fiscal, de catre imputernicit, ale actului de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, sau numarul si data inregistrarii deciziei de aprobare a calitatii de reprezentant fiscal, dupa caz.
Date de identificare
Se completeaza cu datele de identificare ale imputernicitului reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.
E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL
Randul 1. Taxa pe valoarea adaugata
Se marcheaza cu “X” de catre contribuabilii care solicita inregistrarea ca persoana impozabila in scopuri de TVA.
La infiintare
Randul 1.1. Se estimeaza cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic, din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, incluzand si operatiunile scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
-livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
-livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Randul 1.2 se marcheaza cu “X” in cazul contribuabililor care opteaza pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi estimeaza ca vor realiza o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituita din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, incluzand si operatiunile scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
-livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
-livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga.
Randul 1.3 se marcheaza cu “X” de catre persoanele impozabile care realizeaza in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA.
Randul 1.4 se marcheaza cu “X” in cazul contribuabililor care efectueaza operatiuni in afara Romaniei care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Randul 1.5 se marcheaza cu “X” in cazul contribuabililor care opteaza pentru taxarea operatiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.
Ulterior inregistrarii fiscale
Randurile 1.6-1.9 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Se marcheaza cu “X” in functie de tipul inregistrarii ca persoana impozabila in scopuri de TVA: inregistrare prin depasirea plafonului de scutire sau prin optiune.
Randul 1.10 se completeaza in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A si numai daca, ca urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate in anul precedent, se modifica perioada fiscala.
Randul 1.11. Perioada fiscala
Se marcheaza cu “X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii in scopuri de TVA.
Persoana impozabila care se inregistreaza in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifrei de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic. Daca cifra de afaceri estimata nu depaseste plafonul prevazut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, persoana impozabila va depune deconturi trimestriale in anul inregistrarii.
Intreprinderile mici care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri realizata, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg. Daca aceasta cifra depaseste plafonul prevazut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, in anul respectiv, perioada fiscala va fi luna calendaristica. Daca aceasta cifra de afaceri recalculata nu depaseste plafonul prevazut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala.
In cazul in care contribuabilul foloseste, ca perioada fiscala, semestrul sau anul calendaristic, se va inscrie numarul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.
Scoatere din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA
Randurile 1.12 si 1.13 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Se marcheaza cu “X” in functie de tipul scoaterii din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA.
Data scoaterii din evidenta se stabileste conform prevederilor titlului VI “Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal.
Randul 2. Impozit pe profit
La inregistrarea initiala se marcheaza cu “X” numai de catre contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.
Randurile 2.1 si 2.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit pe profit se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.
Randurile 2.3.1 si 2.3.2. Se marcheaza cu “X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.
Randul 3. Accize
La inregistrarea initiala se marcheaza cu “X” de catre contribuabilii care, conform legilor in vigoare, devin platitori de accize.
Randurile 3.1 si 3.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de accize se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.
Randul 4. Impozit la titeiul din productia interna
La inregistrarea initiala se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.
Randurile 4.1 si 4.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit la titeiul din productia interna se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.
Randul 5. Impozit pe veniturile din salarii si pe venituri asimilate salariilor
La inregistrarea initiala se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.
Randurile 5.1 si 5.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit pe veniturile din salarii si pe venituri asimilate salariilor se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.
Randurile 5.3.1 – 5.3.3. Se marcheaza cu “X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.
Randul 6. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate
La inregistrarea initiala se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 6.1 si 6.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randurile 6.3.1 – 6.3.3. Se marcheaza cu “X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.
Randul 7. Contributia de asigurari pentru somaj
La inregistrarea initiala se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 7.1 si 7.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randurile 7.3.1 – 7.3.3. Se marcheaza cu “X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.
Randul 8. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata.
Randurile 8.1 si 8.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randurile 8.3.1 – 8.3.3. Se marcheaza cu “X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.
Randul 9. Contributia de asigurari sociale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 9.1 si 9.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randurile 9.3.1 – 9.3.3. Se marcheaza cu “X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.
Randul 10. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
La inregistrarea initiala se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare.
Randurile 10.1 si 10.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randurile 10.3.1 – 10.3.3. Se marcheaza cu “X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.
Randul 11. Contributia pentru concedii si indemnizatii
La inregistrarea initiala se marcheaza cu “X” de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Randurile 11.1 si 11.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
Randurile 11.3.1-11.3.3. Se marcheaza cu “X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.
Randul 12. Redevente miniere
La inregistrarea initiala se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare aceasta taxa.
Randurile 12.1 si 12.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Randul 13. Redevente petroliere
La inregistrarea initiala se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare aceasta taxa.
Randurile 13.1 si 13.2. Se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI
Se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.
Randul 1. Dizolvare cu lichidare
Se marcheaza cu “X” in cazul in care se declara inceperea procedurii de lichidare, respectiv incheierea acesteia si radierea societatii din registrul comertului.
Se completeaza data inceperii procedurii de dizolvare stabilita conform dispozitiilor legale in materie, respectiv data radierii din registrul comertului.
Randul 2. Dizolvare fara lichidare
Se marcheaza cu “X” numai in cazul dizolvarii fara lichidare.
Se completeaza data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispozitiilor legale.
In cazul in care fuziunea are loc prin contopire, se va completa si codul de identificare fiscala al unitatii rezultate in urma fuziunii.
Randul 3. Radiere
Se marcheaza cu “X” si se inscrie data cu care s-a efectuat radierea.

Articole populare

Categorii