info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Nou proiect MFP : Modificări substanțiale aduse declarației 112

Ministerul de Finanțe a publicat în data de 9 martie proiectul de ordin privind aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 – “Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

formular-declaratie
Din data de 1 ianuarie 2016, prin intrarea în vigoare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, se impune adaptarea corespunzătoare a modelului și conținutului formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.
Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate conține informații cu privire la obligațiile fiscale ale contribuabililor și informații necesare stabilirii stagiilor de cotizare și a drepturilor cuvenite asiguraților, potrivit legii.
Conform art.147 alin.(17) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, se reglementează prin ordinul comun al ministrului sănătății , ministrului finanțelor publice, ministrului muncii.

Principalele modificări legislative presupun următoarele modificări ale formularului 112 :

– actualizarea și modificarea nomenclatoarelor din formular, prin eliminarea unor indicatori, ca urmare a eliminării unor obligații de reținere la sursă a contribuțiilor sociale de către plătitorii de venituri;
– modificarea denumirii unor indicatori din formular
– modificarea instrucțiunilor de completare a formularului, prin eliminarea sau actualizarea trimiterilor la noul text de lege.

Articole populare

Categorii