info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Norma de venit vs sistem real de impozitare

Norma de venit sau sistem real de impozitarePersoanele fizice autorizate (PFA) sau cei care obtin venituri din drepturi de autor si au realizat venituri mai mici de 100 000 euro, au dreptul sa opteze intre modul de impozitare pe baza de norme de venit sau sistem real. Optiunea este importanta deoarece impozitarea se face diferit si fiecare trebuie sa calculeze, in functie de veniturile previzionate, ce varianta este mai avantajoasa.

Sistemul real inseamna determinarea venitului pe baza datelor din contabilitatea simpla, in timp ce normele de venit reprezinta o suma fixa stabilita anual de catre directia generala ale finantelor publice judeteana, in functie de specificul activitatii si de zona in care isi desfasuoara activitatea persoana respectiva.

Persoana cu norma de venit fixa va datora un impozit unic de 16% din norma respectiva. Deci daca va castiga mai mult decat norma de venit va fi avantajata deoarece nu va trebui sa plateasca un impozit mai mare. Daca va castiga mai putin decat norma de venit, va trebui sa plateasca un impozit mai mare decat daca ar fi ales sistemul real. In situatia in care a optat pentru sistemul real, va plati impozit de 16% din cat a castigat, pe baza datelor din contabilitatea simpla.

Daca pana acum contribuabilii persoane fizice autorizate sau cei care obtin venituri din proprietatea intelectuala aveau dreptul la optiune in privinta sitemului de impozitare pe baza de norme de venit sau in sistem real, indiferent de veniturile realizate, ultimele modificari ale codului fiscal prevad un plafon pana la care se poate exercita aceasta optiune.

Potrivit OUG nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Codului Fiscal, „contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator, au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real.

Aceasta categorie de contribuabili are obligatia sa completeze corespunzator si sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit pana la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la sfarsitul anului fiscal.”

Optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita prin completarea declaratiei 220 de venit estimat cu informatii privind determinarea venitului net anual in sistem real si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent, respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal. Anterior acestor reglementari, nu trebuia depusa nicio declaratie de venit estimat, cererea de optiune intre normele de venit sau sistemul real fiind suficienta.
Reguli noi pentru cei cu norme de venit

Pentru cei care raman la optiunea impozitarii pe baza de norme de venit, OUG 125/2011 prevede ca acestia vor trebui sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati, insa numai partea incasari. Pana acum, ei nu aveau obligatia de a organiza si conduce contabilitatea in partida simpla.

Ordinul MFP nr. 2875/2011 privind Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit a fost publicat in Monitorul Oficial din nr. 871 din 9 decembrie 2011. Una dintre noutati este aceea ca au fost introduse in Nomenclator si serviciile informatice.

In cele ce urmeaza vom face o mica comparatie intre norma de venit si sistemul real de impozitare, pentru a intelelge mai bine diferenta:

NORMA DE VENIT
– activitatea impozabila la o suma fixa stabilita de ANAF;
– indiferent de venitul realizat se plateste aceeasi suma, chiar daca venitul e mai mic decat norma;
– se stie tot timpul impozitul de platit cat si contributiile;
– se platesc in timpul anului si in anul urmator nu se depune regularizare;
– nu se deduce nici o cheltuiala;
– se tine o contabilitate sumara;
SISTEM REAL
– se plateste la suma reala incasata in baza chitantelor sau extraselor de cont;
– se estimeaza de catre contribuabil anual un venit in vaza caruia anaf va cere impozit anticipat
– anul urmator se face regularizarea (estimat fata de real) se scade impozitul platit anticipat si se ma;i platesc diferente sau se restituie sumele inapoi;
– se deduc cheltuieli conform art 48 din codul fiscal;
– se conduce obligatoriu contabilitate in partida simpla cf OMFP 1040/2004;
De retinut este ca nu toate activitatile pot fi impozitate in baza normelor de venit, ca daca un contribuabil are mai multe activitati norma de venit finala este suma normelor de venit pentru fiecare activitate (cod caen). In final, daca una din activitatile contribuabilului nu este impozitata in baza normelor de venit atunci obligatoriu se va impune sistemul real.

Articole populare

Categorii