info[at]accountable.ro
+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468
Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Noile taxe si tarife la Registrul Comertului incepand de azi!

//
Categories

Incepand de azi,  23 noiembrie 2012, se vor aplica noile tarife valabile pentru operatiunile efectuate la Registrul Comertului.

Va reamintim ca la data de 24.09.2012, in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 667, Partea I, a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 902 din 01 septembrie 2012 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului și oficiile registrului comertului de pe langa tribunale.

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 667 din data de 24 septembrie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 902/2012 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale.

Actul normativ aproba un nou sistem de calcul al taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale.

Sistemul prevede ca operatiunile din registrul comertului sa fie taxate cu tarife unice, in functie de tipul solicitarii, fara ca fiecare tip de serviciu sa mai fie achitat separat, ca pana in prezent.

Astfel, cererea de inregistrare in registrul comertului a persoanelor juridice (cuprinzand: autorizare constituire, inmatriculare, autorizare functionare prin declaratie pe propria raspundere) va fi taxata cu 250 lei.

In cazul cererii de inregistrare in registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale se va percepe o taxa de 90 lei.

Cererile de mentiuni simple (verificarea disponibilitatii sau rezervarii denumirii unei firme sau PFA, declaratii pe propria raspundere, radiere, mentiune operatiune unica, depunere si mentionare acte, numirea lichidatorului, certificat constatator etc.) vor fi taxate cu 45 lei atat pentru firme, cat si pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale ori individuale.

Pentru cererile de mentiuni complexe, cuprinzand doua sau mai multe operatiuni, firmele vor fi taxate cu 220 lei.

La taxele percepute pentru cererile prevazute mai sus (mai putin cererea de eliberare certificat constatator si extras de registru) se aplica fondul de lichidare si fondul de buletin constituite potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Pentru cererea de copii certificate, taxa este de 4+0,2 lei/pagina certificata.

Cererea de eliberare informatii punctuale de baza (numar de ordine in registrul comertului, denumire, forma juridica, cod unic de inregistrare, sediu social, durata de functionare, stare firma, activitate principala, capital social, administratori, asociati/actionari, date inregistrate in registrul comertului ca un anumit act sau fapt este ori nu este inregistrat) va fi taxata cu 8 lei/firma.

Tariful pentru cererea de eliberare informatii punctuale extinse (informatiile punctuale de baza si urmatoarele categorii de informatii suplimentare: activitate secundara, activitati autorizate; administratori/reprezentanti pentru sucursale/subunitati/sedii secundare; cenzori; informatii din situatiile financiare anuale disponibile), alte informatii, dupa caz, date inregistrate in registrul comertului ca un anumit act sau fapt este ori nu este inregistrat) va fi de 24 lei/firma.

Cererea de eliberare a unui raport istoric despre o firma va fi taxata cu 250 lei/firma, in timp ce pentru cererile de informatii pe serii de firme grupate pe maxim cinci criterii – aria geografica, localitate, domeniu – tariful va fi de 9 lei/firma si mai mult de cinci criterii – 11 lei/firma.

Pentru informatiile solicitate in cazul a 101 – 1.000 de firme, se va aplica o reducere de 30%, pentru 1.001 – 10.000 de firme, de 60%, iar la peste 10.000 de firme, reducerea este de 80%.

 

Noi modalităţi de plată a taxelor

Pe lângă noul sistem de taxare la Registrului Comertului, HG nr. 902/2012 introduce posibilitatea ca plăţile să se efectueze şi online. Astfel, actul normativ stabileste ca taxele şi tarifele ONRC se pot achita în numerar, prin virament bancar în conturile deschise la Trezoreria Statului, şi online, prin portalul de servicii al Registrului Comertului.
De asemenea, plata se va putea face şi prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, însa numai de la data la care interconectarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului cu Sistemul electronic naţional este operaţională.

Noile reglementări precizează că, în cazul în care contribuabilul achită mai mulţi bani decât era necesar, taxele şi/sau tarifele plătite în plus se vor restitui potrivit preverilor din Codul de procedură fiscală.

 

Baza legala: Hotararea Guvernului nr. 902 din 01 septembrie 2012


Leave a Reply