info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Noi prevederi privind plata dividendelor


Legea Societatilor Comerciale a fost modificata joi, de Guvern, printr-o ordonanta de urgenta. Modificarile fac referire la distribuirea dividendelor si dobanzile penalizatoare aferente acestora pentru cazurile in care dividendele nu se platesc in termenul legal.

Potrivit prevederilor anterioare modificarii,

“Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

In caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.”

Noile modificari prevad ca “Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala datoreaza, dupa acest termen, dobanda penalizatoare calculata conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.”

In acest sens, facem precizarea ca potrivit art. 3 din OG nr. 13/2011 rata dobanzii legale penalizatoare se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 4 puncte procentuale.

Rata dobanzii de referinta (se stabileste de Banca Nationala a Romaniei) este in prezent de 5.25%. Inaceste conditii, dobanda penalizatoare atinge in prezent procentul de 9,25%.

Modificarile aduse legii societatilor comerciale, prin OUG nr. 47/2012, au intrat in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial, respectiv 6 septembrie 2012.

Sursa: Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, nr. 47 din 01-Septembrie-2012


Articole populare

Categorii