info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Modificari şi completari privind TVA incepand cu 1 iulie 2012


Modificari şi completari privind TVA incepand cu 1 iulie 2012

OUG nr. 24/2012, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 384/07.06.2012, a adus o serie de modificări şi completări Codului Fiscal.

Principalele modificari privind taxa pe valoare adaugata sunt:

Ø TVA aferentă cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate, în cazul în care aceste vehicule nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice se va deduce în proporţie de 50%.
Ø TVA aferentă cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice se va deduce de la 1 iulie 2012 în aceeaşi proporţie de 50%.

Ø Prin noţiunea de „cheltuieli legate de vehicule” se înţelege cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente vehiculelor aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile.

Ø Limitarea dreptului de deducere a TVA nu se aplică vehiculelor din următoarele categorii:

– vehiculele rutiere motorizate având o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul şoferului;

– vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;

– vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;

– vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

– vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;

– vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosinţă este transmisă în cadrul unui contract de leasing financiar ori operaţional;

– vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Ø Începând cu 1 iulie 2012, se modifică plafonul de scutire de taxă pentru operaţiunile impozabile în România de la 35.000 la 65.000 euro, la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderării şi rotunjit la următoarea mie, respectiv 220.000 lei.

Ø Pentru persoanele impozabile nou-înfiinţate care încep o activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire nu se mai determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului.

Ø Plafonul de scutire în cazul solicitării scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA formulate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA este plafonul de scutire pentru anul în curs, respectiv 220.000 de lei, acesta nu se mai calculează proporţional cu perioada scursă de la începutul anului până la data solicitării.

Ø În cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică şi care nu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, dar nu este în situaţia de a fi declarată inactivă sau nu a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul comerţului organele fiscale competente anulează înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al şaselea decont de taxă.

Ø Începând cu decontul aferent trimestrului III al anului 2012, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic şi care nu a depus niciun decont de taxă pentru două trimestre calendaristice consecutive, dar nu este în situaţia de a fi declarată inactivă şi nu a intrat în inactivitate temporară, organele fiscale competente anulează înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere pentru cel de-al doilea decont de taxă.

Ø Începând cu decontul aferent lunii iulie 2012, anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, se face de organul fiscal competent din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al şaselea decont de taxă.

Ø Începând cu decontul aferent trimestrului III al anului 2012, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic, organele fiscale competente anulează înregistrarea persoaneI impozabile în scopuri de TVA dacă în deconturile de taxă depuse pentru două trimestre calendaristice consecutive, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxă.

Ø Declaraţia informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile, formular 392A, va fi depusă de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, a căror cifră de afaceri, realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 de lei.

Ø Declaraţia informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile, formular 392B, va fi depusă de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, a căror cifră de afaceri, realizată la finele unui an calendaristic, exclusiv veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 de lei.


Articole populare

Categorii