info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Modificari aduse Codului Muncii incepand cu 25.01.2015 prin Legea 12/2015

La data de 25.01.2015 a intrat in vigoare Legea 12/2015 pentru modificarea si completarea Legii 53/2003- Codul Muncii.

Incepand cu aceasta data, Codul muncii a suferit o serie de modificari. Vom enumera mai jos modificarile, grupate dupa cum urmeaza:

 1. Modificari referitoare la vechimea in munca:

  In ceea ce priveste vechimea in munca, noua lege prevede ca absentele nemotivate si concediile fara plata (cu exceptia concediilor pentru formare profesionala, acordate in conditiile art. 155 si 156 din Codul Muncii) nu constituie vechime in munca.

 2. Modificari referitoare la incetarea de drept a contractului individual de munca:

  Referitor la incetarea de drept a contractului individual de munca conform art. 56 alin. 1 lit. c, aceasta se face „la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II”. Modificarea se refera la data incetarii contractului individual de munca in cazul invaliditatii de gradul I, II sau III. Vechiul Cod al Muncii nu facea distinctie intre gradele de invaliditate in ceea ce priveste data incetarii.

 3. Modificari referitoare la salariatii temporari:

         Aceasta modificare vizeaza salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune, salariu ce nu poate fi mai mic decat cel primit de un salariat al utilizatorului care presteaza aceeasi munca sau una similara cu cea a salariatului temporar.

 1. Modificari referitoare la concediul de odihna:

  Aceasta modificare vizeaza articolele 145 si 146 din Codul Muncii. La articolul 145 se modifica alineatul 2 in sensul eliminarii prevederii prin care concediul de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic, conform vechii legislatii. Totodata, la acest articol se mai adauga 3 alineate. In cadrul acestora se prevede ca, „la stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata”. Daca situatiile enumerate anterior survin in timpul efectuarii concediului de odihna, acesta se intrerupe, iar salariatul isi va efectua zilele de concediu de odihna dupa incetarea concediului medical sau, in caz de imposibilitate, zilele neefectuate vor fi reprogramate.

  Mai mult, salariatul are dreptul la concediul de odihna anual chiar daca este in concediu medical timp de un an calendaristic, angajatorul fiind obligat sa ii acorde concediul de odihna intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care a fost in concediu medical.

  Articolul 146 se modifica in sensul permiterii efectuarii concediului de odihna la care are dreptul un salariat intr-un an calendaristic, intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual, in cazul in care, din motive justificate, salariatul nu a putut efectua integral sau partial concediul de odihna in anul respectiv.

Articole populare

Categorii