info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Legislatia privind asociatiile si fundatiile a fost modificata


Cadrul legislativ care reglementeaza asociatiile si fundatiile a fost modificat joi, 26 iulie, printr-o lege publicata in Monitorul Oficial. Conform noii legi, asociatiile si fundatiile vor avea mai multe conditii de indeplinit si mai multe documente de intocmit pentru a deveni organizatii de utilitate publica, statut ce le permite sa foloseasca gratuit bunuri din proprietatea statului.
Legea nr. 145/2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 517 din 26 iulie, modifica OG nr. 26/2000, actul normativ care reglementeaza asociatiile si fundatiile. Legea publicata joi impune un regim mai strict pentru asociatiile si fundatiile de utilitate publica, ele fiind nevoite sa indeplineasca mai multe conditii decat pana acum pentru a primi acest statut, adica de a avea dreptul sa li se atribuie in folosinta gratuita bunurile proprietate publica.

Ce prevad noile reglementari?

Conform noilor reglementari, asociatiile si fundatiile pot fi recunoscute de Guvern ca fiind de utilitate publica numai daca indeplinesc o serie de conditii:

1. Activitatea lor se desfasoara in interes general sau al unor colectivitati, dupa caz.

2. Functioneaza de cel putin 3 ani si au realizat o parte din obiectivele stabilite, facand dovada unei activitati neintrerupte prin actiuni semnificative.

3. Prezinta un raport de activitate din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului lor, insotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica.

4. Detin un patrimoniu, logistica, membri si personal angajat, corespunzator indeplinirii scopului propus.

5. Fac dovada existentei unor contracte de colaborare si parteneriate cu institutii publice sau asociatii ori fundatii din tara si din strainatate.

6. Fac dovada obtinerii unor rezultate semnificative in ceea ce priveste scopul propus sau prezinta scrisori de recomandare din partea unor autoritati competente din tara sau din strainatate, care recomanda continuarea activitatii.

Vechile reguli permiteau ca o asociatie sau fundatie sa primeasca statutul de utilitate publica daca activitatea acesteia se desfasura in interes general sau al unor colectivitati, daca functiona de minimum 3 ani si daca prezenta raportul de activitate din care sa rezulte ca a desfasurat o activitate semnificativa.

O alta conditie care trebuia indeplinita era aceea ca valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori in parte sa fie cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial, insa aceasta a fost eliminata din noua reglementare. De asemenea, Legea nr. 145 abroga prevederile care permiteau asociatiilor sau fundatiilor formate prin fuziunea unor organizatii preexistente sa primeasca mai usor statutul de utilitate publica.

Astfel, in vechea reglementare, asociatiile si fundatiile formate prin fuziunea unor asociatii sau fundatii preexistente puteau deveni de utilitate publica daca fiecare dintre asociatiile sau fundatiile preexistente ar fi indeplinit conditia de a fi functionat minimum 3 ani si ar fi desfasurat activitati in interes general sau al unor colectivitati. Noua reglementare abroga toate aceste prevederi.

Ce documente trebuie depuse pentru recunoasterea statutului de utilitate publica?

Legea nr. 145/2012 creste, de asemenea, si numarul de documente pe care asociatiile si fundatiile trebuie sa le depuna pentru a li se recunoaste statutul de utilitate publica.

Conform procedurii reglementate de OG nr. 26/2000, pentru a li se recunoaste statutul de utilitate publica, fundatiile si asociatiile trebuie sa depuna la Secretariatul General al Guvernului o cerere prin care solicita acest lucru, insotita de mai multe documente:

1. Copii de pe actul constitutiv si de pe statut.

2. Copie de pe dovada dobandirii personalitatii juridice.

3. Dovada privind bonitatea asociatiei sau fundatiei, emisa de banca la care are deschis contul.

4. Copie de pe dovada privind situatia juridica a sediului.

5. Datele de identificare ale persoanelor fizice sau juridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frecvent.

Legea nr. 145/2012 adauga la aceasta lista inca o serie de documente care trebuie depuse de organizatiile non-profit: situatiile financiare anuale si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani de activitate, lista persoanelor angajate si copii de pe contractele de munca ale angajatilor, dar si copii de pe conventiile de colaborare, calificari, scrisori de recomandare si altele asemenea.

Recunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata, prin hotarare de Guvern, insa organizatiile non-profit isi pot pierde acest statut daca nu mai respecta conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice, dar si daca ONG-urile nu isi respecta obligatiile pe care le creeaza acest statut.

In noile reglementari, obligatiile asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica sunt precizate separat, la un articol distinct, in conditiile in care in pana acum si drepturile si obligatiile erau stabilite in cadrul aceluiasi articol.

Potrivit legii publicate joi, organizatiile non-profit de utilitate publica au obligatia:

1. De a mentine cel putin nivelul activitatii si performantele care au determinat recunoasterea.

2. De a comunica autoritatii administrative competente orice modificari ale actului constitutiv si ale statutului, precum si rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale; autoritatea administrativa are obligatia sa asigure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata.

3. De a publica, in extras, in termen de 3 luni de la incheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. Modelul extrasului situatiilor financiare se aproba prin ordin al Ministrului Finantelor Publice.


Articole populare

Categorii