info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Legea stimularii IMM nr. 346/2004 partea II

SECŢIUNEA a 3-a
Accesul prioritar la achizitiile publice de produse, lucrari si servicii

Art. 16. – (1) Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile publice locale trebuie sa incurajeze cresterea ponderii intreprinderilor mici si mijlocii in valoarea contractelor de achizitii publice de bunuri materiale, lucrari si servicii, urmarind ca aceasta pondere sa atinga un nivel comparabil cu contributia acestora la realizarea produsului intern brut.
(2) Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii.
(3) Intreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de asistenta tehnica pentru facilitarea accesului la servicii de formare de specialitate in domeniul achizitiilor publice.*
(4) Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de acces la servicii electronice de informare prin centrele Euro Info, referitoare la legislatia in domeniu.
(5) Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de servicii electronice de informare referitoare la cererile de oferte prezentate in sistem electronic de catre ofertanti.
__________
*Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 10 (fost pct. 9) din O.G. nr. 27/2006.

SECŢIUNEA a 4-a
Servicii de informare, asistenta si consultanta acordate
intreprinderilor mici si mijlocii
Art. 17. – (1) In scopul desfasurarii si dezvoltarii activitatii lor, intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de servicii de informare, asistenta, consultanta, dezvoltare tehnologica si inovare in domeniile financiar-bancar, management si marketing.
(2) Guvernul, autoritatile administratiei publice locale, camerele de comert si industrie, organizatiile patronale ale intreprinderilor mici si mijlocii sprijina infiintarea si dezvoltarea de centre si organizatii ce ofera servicii de informare, consultanta, consiliere si instruire pentru intreprinderile mici si mijlocii, prin:
a) acordarea de sprijin in legatura cu activitatile de informare, consultanta, consiliere si instruire destinate intreprinderilor mici si mijlocii;
b) identificarea de surse de finantare a unor programe si actiuni destinate facilitarii accesului intreprinderilor mici si mijlocii la serviciile de informare, consultanta, consiliere, instruire, oferite de aceste centre si organizatii, precum si extinderii sferei de servicii oferite de acestea intreprinderilor mici si mijlocii.
SECŢIUNEA a 5-a
Stimularea activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare
desfasurate de intreprinderile mici si mijlocii

Art. 18. – (1) Guvernul promoveaza, sustine, stimuleaza si dezvolta activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurata de intreprinderi mici si mijlocii, scop in care:
a) adopta masuri in vederea crearii conditiilor favorabile organizarii si desfasurarii de activitati de cercetare-dezvoltare si inovare de catre intreprinderi mici si mijlocii;
b) elaboreaza politici si emite reglementari pentru crearea in economie a unui mediu favorabil pentru diseminarea, transferul, absorbtia si valorificarea rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurate de intreprinderi mici si mijlocii;
c) adopta masuri pentru facilitarea procesului de valorificare si absorbtie a rezultatelor activitatii de inovare, precum si a transferului tehnologic la nivelul intreprinderilor mici si mijlocii;
d) asigura imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la informatii stiintifice si tehnologice de specialitate, in conditiile legii, si promoveaza infiintarea de incubatoare de afaceri, parcuri stiintifice si tehnologice si de alte infrastructuri asemanatoare;
e) asigura, in conditiile legii, transferul tehnologic cu titlu gratuit catre intreprinderile mici si mijlocii, la propunerea Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
(2) Ministerul Educatiei si Cercetarii, in calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, sustine activitatea de cercetare-dezvoltare desfasurata de intreprinderile mici si mijlocii, prin:
a) stabilirea ca obiectiv prioritar, in cadrul Strategiei nationale de cercetare-dezvoltare si inovare, a promovarii si dezvoltarii activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurate de intreprinderi mici si mijlocii;
b) includerea in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare a unor programe de cercetare-dezvoltare si inovare destinate intreprinderilor mici si mijlocii;
c) promovarea de propuneri de masuri destinate facilitarii accesului intreprinderilor mici si mijlocii la programele prevazute in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare;
d) finantarea cu prioritate, din sumele prevazute in bugetul propriu pentru realizarea politicilor in domeniul cercetarii si stimularii inovarii, a programelor prevazute in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare destinate intreprinderilor mici si mijlocii; asigurarea contractarii cu prioritate a tematicii solicitate de intreprinderile mici si mijlocii, de catre unitatile si institutiile din sistemul national de cercetare-dezvoltare;
e) finantarea cu prioritate a proiectelor de cercetare-dezvoltare care au ca obiect teme cu aplicabilitate imediata, solicitate de intreprinderile mici si mijlocii din sectorul industrial;
f) organizarea de conferinte cu participare internationala, la care intreprinderile mici si mijlocii care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare sa participe cu lucrari stiintifice, in vederea stabilirii de obiective ce vor fi incluse in programele nationale anuale;
g) asigurarea de surse de finantare pentru programe de cercetare-dezvoltare si inovare desfasurate de intreprinderi mici si mijlocii, in vederea dezvoltarii activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare ale acestora.

SECŢIUNEA a 6-a
Formarea profesionala
Art. 19. – (1) Guvernul si autoritatile publice locale asigura, prin sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si prin programe sustinute de organisme nationale si internationale sau alte surse finantarea integrala ori partiala a unor programe de formare profesionala destinate intreprinderilor mici si mijlocii.
(2) Programele de formare profesionala prevazute la alin. (1) vor fi realizate prin intermediul:
a) Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;
b) institutiilor de invatamant de stat si particular, acreditate potrivit legii;
c) furnizorilor de formare profesionala autorizati, conform legii, sa desfasoare activitati de formare profesionala.

SECŢIUNEA a 7-a
Transferul intreprinderilor mici si mijlocii

Art. 20. – (1) Pentru a asigura o mai mare continuitate a ideilor si practicilor comerciale, pentru mentinerea locurilor de munca si stimularea activitatilor economice, se instituie transferul intreprinderilor mici si mijlocii.
(2) Transferul intreprinderilor mici si mijlocii, in sensul prezentei legi, inseamna transmiterea intreprinderii, fondului de comert catre terte persoane, in scopul asigurarii continuarii existentei si activitatii comerciale a intreprinderii, de regula in cadrul aceleiasi familii, cu titlu gratuit.
(3) Sunt membrii de familie, in sensul alin. (1), sotul, sotia si copiii acestora.
(4) Prin exceptie, facilitatile privind transferul intreprinderilor mici si mijlocii catre terti, persoane fizice sau catre alta intreprindere se aplica in conditiile prevazute de lege, doar in cazurile in care exista o imposibilitate de transmitere a afacerii in cadrul aceleiasi familii.
Art. 21. – (1) In scopul sprijinirii transferului, Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie va elabora un program multianual, prin care se vor sustine integral cheltuielile cu privire la urmatoarele taxe si tarife:
a) taxele si tarifele pentru operatiunile de inscriere a modificarilor efectuate de catre Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, pentru inregistrarea transferului intreprinderii mici si mijlocii, precum si tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului, pentru modificarile necesare punerii in aplicare a transferului intreprinderii;
b) taxele pentru publicarea, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii de modificare ca rezultat al transferului intreprinderii, pronuntata de judecatorul-delegat la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal;
c) taxele de timbru pentru activitatea notariala, aferente actelor, in cazul carora este prevazuta obligativitatea incheierii acestora in forma autentica, necesare operarii transferului intreprinderii;
d) taxele de timbru pentru cedarea cu titlu gratuit a intreprinderii, fondului de comert, in scopul asigurarii transferului intreprinderilor mici si mijlocii.
(2) Programul prevazut la alin. (1) va fi finantat prin bugetul Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
Art. 22. – (1) Pentru a beneficia de facilitatile prevazute la art. 21 alin. (1) trebuie sa fie indeplinite cumulativ urmatoarele:
a) conditiile privind transferul intreprinderilor mici si mijlocii, prin cedarea cu titlu gratuit a intreprinderii, fondului de comert in cadrul aceleiasi familii sau, dupa caz, conditiile pentru transferul intreprinderilor mici si mijlocii catre terti;
b) sa se asigure mentinerea in functiune a intreprinderii, cu continuarea ideilor si practicilor comerciale si mentinerea locurilor de munca pe o perioada de minimum 3 ani de la data transferului.
(2) Facilitatile prevazute de prezenta lege pentru transferul intreprinderilor mici si mijlocii se acorda o singura data in cursul unui an fiscal.
(3) In cazul in care in perioada de pana la 3 ani de la transferul intreprinderilor mici si mijlocii intervine incetarea activitatii societatii comerciale datorata unei culpe grave a persoanelor carora li s-a incredintat conducerea societatii comerciale sau savarsirii unor infractiuni de catre acestea ori o reducere mai mare de 50% a numarului de personal al intreprinderii, societatea comerciala are obligatia restituirii integrale a sumelor acordate conform art. 21.
Art. 23. – (1) Transferul de afaceri in cazul persoanelor fizice si asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent se realizeaza in cadrul aceleiasi familii, in baza declaratiei pe propria raspundere a titularului autorizatiei si a cesionarului, in cazul cedarii afacerii, cu titlu gratuit, in timpul vietii titularului autorizatiei si in baza declaratiei cesionarului, in cazul decesului acestuia.
(2) Prin exceptie, in cazurile in care exista o imposibilitate de transmitere in cadrul aceleiasi familii, in scopul asigurarii continuitatii activitatilor economice traditionale, este posibil transferul catre terti, in baza declaratiei pe propria raspundere a titularului autorizatiei sau cesionarului acestuia, dupa caz, si a tertului care va continua activitatea economica autorizata a se desfasura in mod independent.
(3) Pentru persoanele si asociatiile familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, in scopul stimularii transferului, in cadrul programului prevazut la art. 21 se vor sustine integral cheltuielile cu privire la urmatoarele taxe si tarife:
a) taxele pentru inregistrarea de catre primari a modificarilor autorizatiei emise pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent, constand in inlocuirea titularului autorizatiei cu cesionarul, in baza declaratiilor prevazute la alin. (1) si (2);
b) taxele si tarifele pentru operatiunile de inregistrare a modificarilor autorizatiei respective, efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, tarifele pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului, precum si tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului.
(4) Facilitatile prevazute la alin. (3) se aplica in cazul transferului, cu conditia continuarii desfasurarii in mod independent a activitatii economice autorizate, pentru o perioada de minimum 3 ani de la data operarii transferului.
(5) In cazul in care in perioada de pana la 3 ani intervine incetarea activitatii autorizate din culpa grava a persoanei fizice autorizate sau a reprezentantului asociatiei familiale ori datorita savarsirii unor infractiuni de catre aceste persoane, persoana fizica autorizata sau, dupa caz, asociatia familiala are obligatia restituirii integrale a sumelor acordate conform alin. (3).
Art. 24. – Transferul in cazul persoanelor fizice si asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent se realizeaza in conditiile legii.

CAPITOLUL III
Programe de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii

Art. 25. – (1) Guvernul aproba anual programe de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii pe baza programelor elaborate de Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu consultarea organizatiilor de reprezentare a intereselor intreprinderilor mici si mijlocii.
(2) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii se elaboreaza pe baza strategiei de dezvoltare a sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si a prevederilor Planului national de dezvoltare si se aproba de catre autoritatile administratiei publice locale, corespunzator atributiilor acestora, finantandu-se din bugetele proprii si/sau din surse atrase. Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa comunice Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, elaborate si aprobate la nivelul acestora.
(3) Guvernul, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatile locale acorda sprijin intreprinderilor mici si mijlocii prin:
a) facilitarea accesului la finantare a intreprinderilor mici si mijlocii prin elaborarea si implementarea de instrumente si scheme financiare de tipul:
– alocatii financiare nerambursabile, acordate intreprinzatorilor la infiintarea intreprinderilor mici si mijlocii, in vederea completarii capitalului necesar pentru initierea afacerii;
– ajutoare financiare nerambursabile, acordate intreprinderilor mici si mijlocii pentru realizarea investitiilor in sectorul productiv si servicii;
– constituirea de fonduri de garantare, fonduri de investitii si capital de risc in sprijinul intreprinderilor mici si mijlocii;
– scheme de creditare cu dobanda redusa;
– alte scheme si instrumente financiare;
b) imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la finantare, prin acordarea de sprijin financiar si asistenta pentru dezvoltarea sistemelor moderne de finantare, asigurarea fundamentelor informationale necesare in vederea elaborarii de proiecte viabile de catre intreprinzatori;
c) promovarea investitiilor straine la nivelul intreprinderilor mici si mijlocii;
d) asigurarea resurselor financiare pentru cofinantarea si utilizarea eficienta a ajutorului financiar din partea Uniunii Europene si a altor donatori interni si internationali, amplificarea participarii intreprinderilor mici si mijlocii romanesti la programe comunitare pe baza principiului transparentei si imbunatatirea ofertei de servicii pentru intreprinderile mici si mijlocii in vederea cresterii performantelor acestora in afaceri;
e) facilitarea accesului la servicii de informare, instruire, consultanta, consiliere si asistenta tehnica pentru potentialii intreprinzatori care initiaza o afacere, pentru intreprinderile nou-infiintate si pentru intreprinderile mici si mijlocii existente, potrivit nevoilor acestora;
f) imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la informatii despre piata si servicii de marketing, financiare si informatice;
g) elaborarea si publicarea de studii, anchete statistice, materiale informative si alte lucrari necesare desfasurarii activitatii intreprinderilor mici si mijlocii;
h) facilitarea promovarii produselor si serviciilor intreprinderilor mici si mijlocii pe piata interna si externa, inclusiv prin ajutoare financiare pentru efectuarea de studii de piata, realizarea de materiale informative, de reclama si publicitate, participarea la targuri, expozitii si la alte asemenea tipuri de manifestari, in tara sau in strainatate;
i) dezvoltarea cooperarii interne si internationale si stimularea crearii parteneriatelor de afaceri in domenii de interes pentru intreprinderile mici si mijlocii;
j) sprijinirea si stimularea activitatii de cercetare-dezvoltare, inovare si transfer tehnologic;
k) stimularea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la comertul electronic, prin sprijinirea acestora in consolidarea capacitatii lor tehnologice informationale, in scopul promovarii afacerilor prin intermediul mijloacelor electronice;
l) sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii pentru imbunatatirea calitatii produselor si serviciilor si pentru introducerea sistemelor de standardizare si certificare a calitatii conform normelor Uniunii Europene;
m) sprijinirea centrelor de consultanta si management al informatiilor, a organizatiilor de reprezentare a intreprinderilor mici si mijlocii si a organizatiilor infiintate in scopul sprijinirii dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel regional si national, prin cresterea potentialului lor institutional, material si uman, in vederea diversificarii, specializarii si perfectionarii activitatilor pe care acestea le desfasoara, pentru imbunatatirea climatului de afaceri, stimularea crearii de noi intreprinderi mici si mijlocii si sprijinirea dezvoltarii acestora;
n) alte obiective si masuri cuprinse in programele aprobate de Guvern.
(4) In vederea dezbaterii situatiei sectorului intreprinderilor mici si mijlocii se infiinteaza Comitetul consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, alcatuit din reprezentanti ai Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, reprezentanti din partea camerelor de comert si industrie, ai patronatelor intreprinderilor mici si mijlocii, ai organizatiilor neguvernamentale, ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si ai autoritatilor publice locale. Acest comitet are rol consultativ in aprobarea programelor si a masurilor de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
(5) Secretariatul acestui comitet va functiona in cadrul Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie si va fi finantat din bugetul alocat acesteia.
(6) Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului consultativ pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
Art. 26. – (1) Anual, prin legea bugetului de stat se aloca fonduri in valoare de 0,2% din PIB pentru finantarea programelor de dezvoltare si a masurilor de sprijinire a infiintarii de noi intreprinderi si de sustinere a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national si local, prevazute in Strategia guvernamentala pentru sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, pentru perioada 2004-2008.
(2) Sumele alocate pentru sprijinirea infiintarii de intreprinderi si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii vor fi evidentiate si urmarite in mod distinct in bugetul de stat si in bugetele locale.
(3) Programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, vor fi derulate direct sau prin intermediul organizatiilor ori institutiilor de drept privat. Selectarea organizatiilor sau institutiilor de drept privat se face cu respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice. Intre castigatorul desemnat conform procedurii de achizitie publica si Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie se incheie un contract de prestari de servicii in baza caruia se va trece la derularea programului respectiv.
(4) Plafoanele de cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, serviciilor de conducere a programelor si cele complementare acestora, de monitorizare, evaluare si control, vor fi stabilite la aprobarea bugetului fiecarui program, dar nu mai mult de 10% din valoarea sumelor alocate pentru programul propriu-zis.
(5) Abrogat.*
__________
*Alineatul (5) a fost abrogat prin art. XXIX pct. 1 din O.G. nr. 94/2004.

Art. 261. – (1) Din sumele ce se aloca anual prin bugetul de stat in baza art. 26 alin. (1), o parte reprezinta sprijinul pentru intreprinderile mici si mijlocii, care se stabileste in corelare cu investitiile efectuate de acestea in active de natura celor prevazute la art. 24 alin. (6) lit. b) si alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aferente obiectului de activitate. Sumele alocate cu aceasta destinatie se stabilesc in limita sumelor platite cu titlu de impozit pentru profitul reinvestit, incepand cu exercitiul financiar al anului 2005, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
(2) In anul 2005 intreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de drepturile prevazute la alineatul precedent, pentru activele achizitionate dupa data de 1 octombrie 2004, puse in functiune pana la finele anului respectiv, cu conditia sa nu fi aplicat, pentru aceste active, regimul de amortizare accelerata.
(3) De prevederile alin. (1) beneficiaza contribuabilii care nu aplica regimul de amortizare accelerata prevazut de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Prevederile alin. (1) se aplica in cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor, precum si computerelor si echipamentelor periferice ale acestora, considerate noi, in sensul ca nu au fost anterior utilizate.
(5) Contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) au obligatia de a pastra in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de utilizare. In cazul nerespectarii acestei conditii, sumele primite de la bugetul de stat potrivit alin. (1) se restituie si se datoreaza pentru acestea dobanzi de la data primirii sumelor respective.*
__________
*Articolul a fost introdus prin art. XXIX pct. 2 din O.G. nr. 94/2004.

Art. 27. – Facilitatile de natura ajutorului de stat, prevazute de prezenta lege, se vor acorda cu respectarea prevederilor legale in domeniul ajutorului de stat, dupa autorizarea acestora de Consiliul Concurentei.

CAPITOLUL IV
Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderile
mici si mijlocii

Art. 28. – (1) In vederea imbunatatirii accesului intreprinderilor mici si mijlocii la finantare, functioneaza Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii, infiintat prin hotarare a Guvernului ca institutie cu capital de risc, in conformitate cu legislatia in vigoare, care poate infiinta filiale sau unitati teritoriale fara personalitate juridica.
(2) In scopul sustenabilitatii retelei teritoriale, Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii cogaranteaza si supravegheaza activitatea filialelor.
(3) Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, in calitate de actionar majoritar al Fondului national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii, aproba anual, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, politica de risc a fondului.
(4) La capitalul social al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii pot participa numai autoritatile publice si institutiile financiare interne si internationale.
(5) La capitalul social al filialelor Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii pot participa numai autoritatile publice si institutiile financiare interne si internationale.*
__________
*Articolul a fost modificat prin art. I pct. 11 (fost pct. 10) din O.G. nr. 27/2006, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 175/2006.

Art. 29. – Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii functioneaza sub forma societatilor comerciale pe actiuni, in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 30. – (1) Capitalul social al Fondului national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii, stabilit la infiintare, este de 50.000.000.000 lei, avand ca sursa de alocare bugetul de stat.
(2) Capitalul social de 50.000.000.000 lei va fi majorat anual, pe o perioada de 5 ani de la infiintare, cu 0,4% din veniturile bugetare.

CAPITOLUL V
Coordonarea politicilor si a programelor de dezvoltare
a intreprinderilor mici si mijlocii

Art. 31. – (1) Guvernul asigura coordonarea politicilor si a masurilor de incurajare si de stimulare a intreprinderilor mici si mijlocii, monitorizarea si evaluarea acestora, prin Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, reprezentata la nivel teritorial prin oficii teritoriale, care vor fi infiintate prin hotarare a Guvernului, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie se stabilesc atributiile si se aproba Regulamentul de organizare si functionare al oficiilor teritoriale.
(3) Oficiile teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie vor alcatui o baza de date cu intreprinderile mici si mijlocii din judetul in care isi desfasoara activitatea, care cuprinde si prezentarea detaliata a obiectului de activitate al fiecareia.
(4) In vederea constituirii bazei de date prevazute la alin. (3), Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie si Oficiul National al Registrului Comertului vor incheia un protocol de colaborare avand ca obiect schimbul de informatii cu titlu gratuit privind intreprinderile mici si mijlocii inregistrate.*
__________
*Alineatul (4) a fost introdus prin art. I pct. 12 (fost pct. 11) din O.G. nr. 27/2006, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 175/2006.

Art. 32. – Pana la data de 31 octombrie a fiecarui an, Guvernul, prin Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, prezinta Parlamentului un raport anual cu privire la dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, modul in care cadrul macroeconomic, cadrul legislativ si cel institutional corespund necesitatilor intreprinderilor mici si mijlocii, politicile de incurajare si de stimulare a intreprinderilor mici si mijlocii adoptate si stadiul aplicarii acestora, masurile concrete luate in aplicarea acestora si efectele constatate. Raportul anual trebuie sa fie insotit de programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, care urmeaza a fi intreprinse in anul calendaristic urmator, in vederea aprobarii de catre Parlament a fondurilor ce se estimeaza a fi prevazute in legea bugetului de stat pentru anul urmator.*
__________
*Articolul a fost modificat prin art. I pct. 13 (fost pct. 12) din O.G. nr. 27/2006.

CAPITOLUL VI
Sanctiuni

Art. 33. – (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) nerespectarea de catre regiile autonome, societatile/companiile nationale, societatile comerciale cu capital majoritar de stat, respectiv de catre autoritatile contractante, a obligatiilor prevazute la art. 12 alin. (2) si art. 14;
b) nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (4), (6) si(7) ale art. 13.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:
a) de la 40.000.000 lei la 80.000.000 lei, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a);
b) de la 120.000.000 lei la 240.000.000 lei, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b).
(3) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (2) poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului in functie de evolutia indicelui inflatiei.
(4) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul de control imputernicit in acest scop de Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.
(5) Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28.
(6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, aplicarea sanctiunii amenzii pentru savarsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) se prescrie in termen de 2 ani de la data savarsirii faptei.

CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

Art. 34. – La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata

Articole populare

Categorii