info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Leasingul de personal – noua tendinta pe piata muncii


Leasing-ul de personal a devenit o forma de utilizare a fortei de munca tot mai des utilizata in Romania, in special datorita intrarii pe piata a companiilor multinationale cu activitati fluctuante, care au angajat personal pentru a acoperi perioadele aglomerate de vanzari ( in perioada sarbatorilor de Pasti sau de Craciun).In prima faza se incheie un acord de punere la dispozitie intre utilizator si agentul de munca temporara.Munca temporara a fost reglementata in Codul Muncii in anul 2004, dupa ce in 2003 a fost publicata Hotararea de Guvern 938/2004. Potrivit legii, acest concept presupune ca agentul de munca temporara pune la dispozitia unei companii un salariat angajat prin contract de munca temporara. Practic, agentul de munca temporara este cel care inchiriaza personal unei companii, atat timp cat aceasta are nevoie de el. Potrivit legii, munca temporara se poate face doar in doua situatii: fie cand angajatii pleaca in concediu, fie cand firma are nevoie de forta de munca sezoniera. De mentionat ca un contract de munca temporara are aceeasi valoare ca si contractul pe durata nedeterminata, acorda vechime in munca si impune aceleasi obligatii financiare, atat angajatorului, cat si persoanei angajate.

Legal, nu exista un numar minim sau maxim de persoane care pot fi angajate prin leasing. Cifra depinde de dimenisunea si de nevoile unei companii, precum si de motivele pentru care se recurge la acest instrument, putandu-se ajunge pana la cateva sute de astfel de salariati.

Leasingul de personal, numit oficial munca temporara, este activitatea prin care o companie de resurse umane pune la dipozitia unei firme din alt domeniu personalul calificat de care aceasta din urma are nevoie pentru o anumita perioada, de maxim 18 luni, plus inca doua prelungiri de termen.

Contractul de punere la dispozitie este foarte rigid reglementat de lege, deci partile nu prea au ce sa negocieze. Astfel, contractul cuprinde in mod obligatoriu:

– motivul si scopul pentru care este necesara utilizarea unui salariat temporar;
– termenul misiunii de munca temporara si, daca este cazul, posibilitatea modificarii acestuia;
– caracteristicile specifice postului, in special calificarea necesara, locul executarii misiunii de munca temporara si programul de lucru;
– conditiile concrete de munca;
– echipamentele individuale de protectie si de munca pe care salariatul temporar trebuie sa le utilizeze;
– orice alte servicii si facilitati in favoarea salariatului temporar;
-valoarea contractului de care beneficiaza agentul de munca temporara, precum si remuneratia la care are dreptul salariatul;
– obligatia utilizatorului de a efectua instructajul de sanatate si securitate a muncii.

Atentie!
Pornind de la practica, este prevazut expres in Codul muncii orice clauza prin care se interzice angajarea de catre utilizator a salariatului temporar dupa indeplinirea misiunii este nula. In schimb, un astfel de contract poate fi incheiat si in perioada misiunii, cu acordul expres al agentului de munca temporara.

Spre deosebire de contractul de munca temporara, contractul de punere la dispozitie incheiat intre agentul de munca temporara si utilizator este un contract cu caracter comercial, clauzele fiind negociate de parti. In ceea ce priveste plata serviciilor oferite de agentul de munca temporara, aceasta poate fi facuta lunar sau saptamanal.

La redactarea contractului se va tine cont de practica internationala potrivit careia plata serviciilor sa fie facuta de catre utilizator dupa ce agentul de munca temporara a platit drepturile salariale angajatilor temporari si obligatiile aferente catre bugetul de stat.

Derularea contractului de punere la dispozitie se realizeaza in urmatoarele coordonate:

-Initierea serviciilor de leasing de personal se produce, de regula, la solicitarea scrisa a utilizatorului. Solicitarea utilizatorului va contine detalierea conditiilor si criteriilor de leasing de personal adaptate specificului organizatiei.

-Agentul de munca temporara solicita viitorului salariat si administreaza toate actele si documentele necesare angajarii, pe toata durata acesteia, cu respectarea normelor legislatiei muncii.

-Agentul de munca temporara elibereaza periodic, la un interval stabilit de comun acord cu utilizatorul, factura proforma consecutiva cheltuielilor aferente. Utilizatorul va achita contravaloarea facturii proforma intr-un termen stabilit initial.

-Onorariul agentul de munca temporara reprezinta, cel mai adesea, un procent aplicabil la valoarea salariului brut realizat de catre salariatul temporar (lunar sau pentru o perioada mai mica de o luna). Onorariul agentului de munca temporara este dependent de:

– numarul persoanelor angajate temporar pentru o misiune de lucru;
– perioada de angajare pentru fiecare angajat temporar.

-Vor fi considerate cheltuieli suplimentare cheltuielile destinate indeplinirii optime a contractului de leasing, realizate exclusiv dupa aprobarea prealabila, in scris, a utilizatorului.

-Durata contractului de munca temporara poate fi de:

– minimum o zi (raportata la programul de lucru descris de utilizator);
– maximum 12 luni, cu posibilitatea de prelungire a acestei durate cu o perioada care, adaugata la durata initiala a misiunii, nu poate depa si 18 luni.

-In general, in contractul de punere la dispozitie se prevad urmatoarele obligatii pentru agentul de munca temporara:

– preluarea integrala a actelor si documentelor necesare contractului de munca si solicitate de inspectoratul teritorial de munca, dupa caz, de la utilizator si de la salariatii temporari;
– furnizarea, la solicitarea utilizatorului, a unor raportari periodice referitoare la contractul de leasing: evolutia procesului de angajare; continutul contractelor de munca incheiate cu salariatii temporari; expirarea duratei misiunii angajatului temporar cu minimum 24 de ore inainte; prevederile si reglementarile legale presupuse de eventualele modificari ale contractului de leasing;
– administrarea tuturor actelor si documentelor necesare angajarii, pe toata durata acesteia, conform reglementarilor legislatiei in vigoare;
– plata catre salariatul temporar a salariului, cu respectarea salariului minim brut pe tara;
– asigurarea derularii si incetarii contractului de munca in conditiile prevazute de lege.

-Din contractul de punere la dispozitie vor rezulta urmatoarele obligatii in sarcina utilizatorului:

a) sa informeze salariatii temporari cu privire la toate locurile de munca vacante existente, in vederea asigurarii egalitatii de sanse cu ceilalti angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la utilizator, pentru obtinerea unui loc de munca permanent, prin afisarea unui anunt intr-un loc accesibil tuturor salariatilor care i si desfasoara activitatea la utilizatorul respectiv;
b) sa asigure salariatului temporar accesul la cursurile de pregatire profesionala pe care le organizeaza pentru salariatii sai;
c) sa puna la dispozitia reprezentantilor salariatilor informatiile cu privire la utilizarea salariatilor temporari, in cadrul informarii generale privind ocuparea fortei de munca;
d) sa asigure salariatilor temporari acces la toate serviciile si facilitatile acordate, in acelea si conditii ca si salariatilor proprii;
e) sa le asigure, de regula, dotarea cu echipamente individuale de protectie;
f) sa plateasca salariul salariatilor temporari in cazul in care agentul de munca temporara nu i si executa obligatiile sale;
g) sa informeze agentul de munca temporara cu privire la:
– eventualele modificari in conditiile de leasing;
– aspectele legate de misiunea angajatului temporar care pot influenta contractul de leasing: intentia de modificare a duratei misiunii, intentia de modificare a conditiilor de angajare, intentia de incetare a contractului.


Articole populare

Categorii