info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Leasing financiar – tratament contabil

tratamentcontabil leasing financiarConform art. 7 din Codul Fisacl, contractul de leasing financiar este orice contract de leasing care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;
b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului;
c) utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar valoarea reziduala exprimata in procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la durata normala de functionare maxima, exprimata in procente;
d) perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului care face obiectul leasingului; in intelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
e) valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului

In cele ce urmeaza vom prezenta monografia contabila in cazul unei societati ce are un contract de leasing financiar intern pentru achizitionarea unui autoturism.  

Tratament contabil:

1.inregistrarea achizitiei autoturismului la valoarea capitalului de rambursat

2133,,Mijloace de transport’’    =    167,,Alte imprumuturi si datorii asimilate’’

2. inregistrarea facturii de avans
 
%                                                               =                404 ,,Furnizori de imobilizari’’
167,,Alte imprumuturi si datorii asimilate’’  
4426,,TVA deductibila’’

3. inregistrarea facturii cuprinzand taxa administrare, comisioane etc

%                                                       =                             404 ,,Furnizori de imobilizari’’
628,,Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terti’’
622,,Cheltuieli cu comisioanele si onorariile’’
4426,,TVA deductibila’’

4.inregistrarea facturii cuprinzand rata scadenta si dobanda

%                                                         =                   404 ,,Furnizori de imobilizari’’
167,,Alte imprumuturi si datorii asimilate’’
666,,Cheltuieli privind dobanzile’’
4426,,TVA deductibila’’

5. inregistrarea diferentelor de curs

      a. diferente favorabile

              404 ,,Furnizori de imobilizari’’   =        768 ,,Alte venituri financiare’’

      b. diferente nefavorabile

              668,,Alte cheltuieli financiare’’   =       404 ,,Furnizori de imobilizari’’

In mod similar se inregistreaza toate operatiunile pana la sfarsitul perioadei de leasing.
La plata ultimei rate, locatarul achita valoarea reziduala si obtine dreptul de proprietate juridica asupra autoturismului.

6. primirea si inregistrarea  facturii cuprinzand valoarea reziduala :
 
  167,,Alte imprumuturi si datorii asimilate’’   =         404 ,,Furnizori de imobilizari’’

7. inregistrarea sumei TVA deductibila inscrisa in factura privind valoarea reziduala

4426 ,,TVA deductibila’’     =                    404 ,,Furnizori de imobilizari’’

8. limitarea dreptului de deducere a TVA aferenta valorii reziduale
635,,Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate’’   =  4426 ,,TVA deductibila’’
Inainte de data de 01 iulie 2012, potrivit prevederilor art 145^1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiei de vehicule (valorii reziduale) nu se deduce, cu urmatoarele exceptii:

a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;

b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;

c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational;

d) vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revanzarii.

 Facturarea valorii reziduale este asimilata transferului dreptului de proprietate (achizitiei autoturismului) si conform acestui articol,  TVA aferenta achizitiei autoturismului respectiv nu se deduce. 

Taxa pe valoarea adaugata aferenta avansului si ratelor de leasing se deduce integral.

Dupa data de 01 iulie 2012, potrivit prevederilor art 145^1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , se limiteaza la 50% dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta leasingului de vehicule (deci atat avansului cat si ratelor de leasing si valorii reziduale), in cazul in care acestea nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice.

Restrictia nu se aplica  urmatoarelor categorii de vehicule rutiere motorizate:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
b) vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;
c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru instruire de catre scolile de soferi;
e) vehiculele utilizate pentru inchiriere sau a caror folosinta este transmisa in cadrul unui contract de leasing financiar ori operational;
f) vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.

Articole populare

Categorii