info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Înregistrarea mărcii – etapele procedurii

Pentru a utiliza în mod exclusiv o denumire, un slogan sau un logo, a avea la îndemână un instrument eficient împotriva imitărilor din partea terților sau pentru a evita riscurile asociate cu utilizarea unei mărci neînregistrate sau a unei mărci înregistrate e altcineva (și pentru care care nu există un acord de utilizare) se recomandă înregistrarea la OSIM.

Conform Limagesegii nr. 84/1998 privind înregistrarea mărcilor și indicațiilor geografice, modificată și completată prin Legea 66/2010, marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane.

Tipurile de mărci ce pot fi înregistrate la OSIM se împart în mai multe categorii. După modul de reprezentare grafică acestea pot fi mărci verbale, figurative, combinate (verbale+figurative) și tridimensionale, iar după natura solicitanților, marca poate fi individuală, colectivă sau marcă de certificare.

Pentru a înregistra ca marcă o denumire (sau un slogan), însoţită sau nu de un element figurativ (desen), este necesară completarea Cererii pentru înregistrarea unei Mărci pe cale naţională şi achitatarea taxele prevăzute în O.G. nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare – Anexa 4.

Odată cu depunerea cererii de înregistrare, trebuiesc achitate taxele de depunere și de publicare, altfel nu se va acorda număr de depozit.

După acordarea numărului și datei de depozit cererile se publică în format electronic, în maxim 7 zile. Data publicării reprezintă data de la care timp de 2 luni pot fi depuse observaţii (pe motive absolute de refuz – art. 5 din lege) şi opoziţii (pe motive relative de refuz – art. 6 din lege).

În maxim trei luni de la depunerea cererii de înregistrare de marcă, trebuie achitată taxa pentru examinarea în fond (în caz contrar dosarul urmând a fi radiat pentru neplată taxe).

Termenul de soluționare a cererii de înregistrare este de aproximativ 6 luni de la publicarea acesteia.

După admiterea înregistrării mărcii, aceasta se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – Secţiunea Mărci, în format electronic şi se înscrie în Registrul Mărcilor, urmând să se elibereze certificatul de înregistrare cu condiţia achitării taxei de publicare.

Articole populare

Categorii