info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Înregistrarea în scopuri de TVA: doar achiziții intra-comunitare sau întreaga activitate?

În cazul unei societăți care nu este plătitoare de TVA și dorește efectuarea de achiziții intracomunitare aceasta poate să opteze fie pentru un cod de TVA doar pentru aceste achizitții sau se poate înregistra în scopuri de TVA pentru întreaga activitate.

Achizitii-intracomunitare-sau-intreaga-activitate

ATRIBUIREA UNUI COD DE TVA DOAR PENTRU ACHIZIȚIILE INTRACOMUNITARE
Societatea poate efectua achiziții și livrări intracomunitare fără a i se atribui un cod de TVA.
Însă achizițiile intracomunitare de bunuri sunt plafonate la 10.000 euro. Plafonul se calculează în funcție de cursul de schimb comunicat de BNR la data aderării României la UE şi se rotunjeşte la cifra miilor, rezultând plafonul de 34.000 lei. În acest caz înregistrarea în scopuri de TVA trebuie solicitată înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare care ar duce la depășirea plafonului.
Dacă se depășește plafonul de achiziții intracomunitare societatea depune la Administrația Financiară de care aparține formularul 091 Declarație de înregistrare în scopuri de TVA / Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare în dublu exemplar împreuna cu copia Certificatului de înregistrare a societății, delegație și copie carte identitate delegat. În termen de 5 zile lucrătoare se va elibera Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA atribuindu-se un CUI diferit de CUI-ul societății.
La ridicarea acestui CUI de TVA se depune formularul 095 Cerere de înregistrare în / radiere din / Registrul operatorilor intracomunitari în două exemplare, împreuna cu o copie a Certificatului de înregistrare a societății, copie după cartea de identitate a asociaților/administratorilor, cazier judiciar pentru asociații/administatorii societății eliberat de organele de poliție, certificat constatator în forma lunga, delegație și copie carte identitate delegat. În termen de 10 zile calndaristice se va elibera Decizia de înregistrare în Registrul Operatorilor Intracomunitari.
După atribuirea codului de TVA societatea nu poate renunța la el prin opțiune decât după 2 ani de la atribuire. Astfel dacă sunteți înregistrat în scopuri speciale de TVA și după 1 an doriți anularea lui și înregistrarea în scopuri normale de TVA nu puteți renunța la acest cod. Trebuie doar să depuneți dosarul de înregistrare în scopuri de TVA prin opțiune și acel cod special de TVA se va anula singur după 2 ani de când a fost atribuit, inclusiv din ROI.
În acest caz la efectuarea achizițiilor intracomunitare de bunuri sau servicii ,societatea va primi o factura fără TVA pe care o va înregistra în contabilitate cu TVA, plătind acest TVA în România.
Dacă societatea efectuează livrari de bunuri în țară și străinătate și depășeste plafonul de TVA de 220.000 lei atunci trebuie să își anuleze codul „special” de TVA și să se radieze din ROI prin depunerea declarațiilor 091 și 095 și să se înregistreze „normal” în scopuri de TVA.

ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TVA PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE
Societatea poate opta pentru înregistrarea în scopuri de TVA prin opțiune pentru întreaga activitate.
După obținerea codului de TVA societatea depune depune formularul 095 Cerere de înregistrare în / radiere din / Registrul operatorilor intracomunitari în două exemplare, împreună cu o copie a Certificatului de înregistrare a societății, copie după cartea de identitate a asociaților/ administratorilor, cazier judiciar pentru asociații/administatorii societății eliberat de organele de poliție, certificat constatator în forma lungă, delegație și copie carte identitate delegat. În termen de 10 zile calndaristice se va elibera Decizia de înregistrare în Registrul Operatorilor Intracomunitari. Din ziua eliberării entitatea poate face achiziții și vânzări în Uniunea Europeană comunicând acest cod valid de TVA.
La efectuarea achizițiilor/livrărilor intracomunitare societatea va înregistra în contabilitate facturile cu taxare inversă (4426=4427).

Articole populare

Categorii