info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Infiintare firma cu asociati straini

infiintare firma asociati strainiProcedura de infiintare a unei firme cu asociat/asociati straini si administrator(i) straini este aceeasi cu cea pentru cetatenii romani. Singura deosebire consta in obligativitatea obtinerii declaratiilor notariale cu privire la cazierul fiscal, indeplinirea calitatii de asociat/asociat unic/ administrator.

Potrivit Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, actele obligatorii necesare constituirii unei societati comerciale cu raspundere limitata, in Romania, municipiul Bucuresti, sunt:

1. Rezervarea disponibilitatii de denumire a firmei la Registrul comertului Bucuresti – original;

2. Dovada sediului social din Bucuresti, unde va functiona firma, alcatuita din urmatorul set de acte:

•contractul proprietarilor de vanzare-cumparare a spatiului – copie
•contract de comodat sau contract de inchiriere – original
•acordul asociatiei de locatari/proprietari, unde este cazul – original
•acordul vecinilor din imediata apropiere a spatiului ce va avea destinatia de sediu social (deasupra, dedesubt, stanga, dreapta), daca este cazul – original;
3. Acte identitate asociat/asociati si administrator (pentru cetatenii romani buletin sau carte de identitate, iar pentru cetatenii straini, copie pasaport) – copii;

4. Specimen de semnatura pentru administrator, la notar – original;

5. Pentru asociati persoane juridice straine:

•scrisoare de bonitate bancara si scrisoare de bonitate de la camera de comert din localitatea din strainatate unde s-a infiintat – copie document si original, traducere legalizata in limba romana
•copia documentului de inmatriculare al acesteia – copie document si original, traducere legalizata in limba romana
•Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor prin care se mentioneaza intentia de asociere in viitoarea societate comerciala ce se va infiinta in Romania, Bucuresti, cota de participare la constituirea capitalului social al viitoarei firme, precum si persoana desemnata de aceasta sa semneze, in numele societatii, actul constitutiv si alte documente necesare infiintarii S.R.L. – copie document si original, traducere legalizata in limba romana;
6. Dovada depunerii capitalului social constand in foaie de varsamant sau ordin de plata/transfer bancar cu confirmarea bancii – copie;

Pentru o societate comerciala cu raspundere limitata (S.R.L.), in momentul actual, in Romania, nivelul minim legal este de 200 RON ;

7. Declaratii pe propria raspundere privind detinerea calitatii de asociat/administrator in societatea comerciala cu raspundere limitata ce se va constitui; aceste declaratii vor fi date de catre fiecare asociat/administrator persoana fizica, respectiv de catre imputernicitul persoanei juridice, in numele acesteia – original;

8. Certificate de cazier fiscal pentru asociatii sau reprezentantii legali ai societatii comerciale, persoane fizice straine, care sunt inregistrate fiscal in Romania, sau, dupa caz, declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale in tara al carei cetatean este, in original si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;
9. Act constitutiv, continand toate elementele de fond si forma cerute de legislatia romana cu privire la constituirea tipului de societate comerciala dorita – original;

In cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, se depun in original sau copii certifcate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public.

Articole populare

Categorii