info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

Persoanele cu handicap au dreptul de a muncii si de a realiza venituri in conformitate cu prevederile legislatiei muncii si ale legislatiei privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Persoanele cu handicap incadrate in munca beneficiaza de o serie de drepturi, printre care se numara:

  • adaptare rezonabila la locul de munca;

  • cursuri de formare profesionala;

  • o perioada de proba la angajare, platita, de cel putin 45 de zile lucratoare;

  • consiliere pe perioada prealabila angajarii, pe parcursul angajarii, precum si in perioada de proba, din partea unui consilier specializat in medierea muncii;

  • un preaviz platit de minim 30 zile lucratoare, acordat la desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia;

  • posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi, in cazul in care beneficiaza de recomandarea comisiei de evaluare in acest sens;

  • concediu de odihna suplimentar de 3 zile;

  • scutirea de la plata impozitului pe salariu.

Totodata, angajatorii care au sub 75 de salariati si incadreaza persoane cu handicap pe o perioada nedeterminata, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, o subventie pentru fiecare persoana cu handicap angajata. Acestia au insa obligatia de a mentine raporturile de munca sau de serviciu cu angajatii persoane cu handicap, cel putin 2 ani de la data angajarii.

Pe langa aceasta subventie, angajatorii mai beneficiaza si de alte facilitati fiscale prevazute de art.84 din Legea 448/2006 modificata si completata.

Incadrarea in munca a unei persoane cu handicap se realizeaza atat pe piata libera a muncii, cat si la domiciliu sau in forme protejate. Formele protejate presupun fie un loc de munca protejat, fie o unitate protejata autorizata.

Conform legii, persoanele juridice care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati. In cazul in care acestea nu respecta prevederea mentionata anterior, pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:

  • sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;

  • sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitatile protejate autorizate, pe baza de perteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in conditiile mentionate anterior.

Articole populare

Categorii