info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Impozitul pe dividende diminuat de la 16% la 5% în 2016

Noul Cod Fiscal prevede scăderea impozitului pe veniturile din dividende de la 16% la 5% . Începand cu 1 ianuarie 2016, entitatile vor reține 5% impozit pe dividendele distribuite, iar pentru persoanele fizice care vor realiza și venituri din alte surse sumele vor fi scutite de plata contribuțiilor de sănătate.
In 2017, acelasi asociat-angajat, va plati pe langa impozitul de 5% si CASS 5.5%. Din 2016, persoanele care realizează venituri din alte surse nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a) – d), g), i) – l), cu excepţia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală.

dividende
Aceste venituri sunt :
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art.76;
b) venituri din pensii, definite conform art.99;
c) venituri din activităţi independente, definite conform art.67;
d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabilul potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art.125 alin. (7) – (9);
g) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art.103;
i) indemnizaţii de şomaj;
j) indemnizaţii pentru creşterea copilului;
k) ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
l) indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.
In anul 2016, impozitul pe dividende se va realiza prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Acesta se va declara și se va plăti la bugetul de stat, până la data de 25 a lunii următoare celei în care se plătește dividendul.
În cazul dividendelor distribuite care nu au fost plătite până la sfârșitul anului, impozitul pe dividende aferent se va plăti până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, si totusi aceste prevederi nu se vor aplica în cazul dividendelor distribuite şi neplătite până la sfârşitul anului, dacă în ultima zi a anului calendaristic sau în ultima zi a anului fiscal, persoana juridică română care primeşte dividendele îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 43, alin. (4) din Codul Fiscal.
Veniturile din investiţii realizate de persoanele fizice vor cuprinde, de la anul, şi veniturile din dividende. Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv se vor impune cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final.
În cazul dividendelor sau câştigurilor obţinute ca urmare a deţinerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite asociaţilor sau acţionarilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende se va plăti până la data de 25 ianuarie a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.

Articole populare

Categorii