info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Impozite si taxe

Impozite si taxe

Bonurile fiscale pot fi inregistrate in contabilitate
In M.Of. nr. 194 din 1 martie 2006 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 293/2006 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.714/2005 privind aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora. Ordinul a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2006.
Ordinul extinde sfera situatiilor in care bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale pot fi utilizate pentru inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor.

Astfel, potrivit ordinului, stau la baza inregistrarilor in contabilitate a cheltuielilor, urmatoarele documente:
1. bonul fiscal utilizat pentru justificarea taxei pe valoarea adaugata aferente carburantilor auto achizitionati in vederea desfasurarii activitatii, daca este stampilat si are inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare al autovehiculului;
2. bonul fiscal emis de aparatul de marcat fiscal utilizat in activitatea de taximetrie;
3. bonul fiscal insotit de documentul care atesta plata prin cardurile bancare ale societatilor comerciale;
4. bonul fiscal a carui valoare totala este de pana la suma de 100 lei (RON) inclusiv, daca este stampilat si are inscrise denumirea cumparatorului, codul unic de inregistrare al acestuia sau codul numeric, in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati independente.

Impozitul pe terenurile extravilane
In M.Of. nr. 269 din 24 martie 2006 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Impozitul pe terenurile extravilane se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul aratat in Ordonanta, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in art. 251 alin. (5) din Codul Fiscal. Acest impozit, precum si amenzile si penalitatile aferente, vor constitui integral venituri la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.

Ordonanta cuprinde si urmatoarele dispozitii tranzitorii:
1. impozitele pe terenurile din extravilanul localitatilor, stabilite si incasate pentru anul 2006 pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei, raman stabilite conform deciziilor de impunere emise de organele fiscale.
2. impozitul pe terenurile din extravilanul localitatilor, stabilit si neincasat pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei, se stabileste potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin Ordonanta.
3. impozitul pe terenurile amplasate in extravilanul localitatilor, incasat pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se face venit la bugetul de stat.
4. impozitul pe teren pentru terenurile amplasate in extravilanul localitatilor, aferent anului 2006, se plateste in 3 rate egale, pana la datele de 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie inclusiv.
Transmiterea prin posta a formularelor declaratiilor fiscale
In M.Of. nr. 275 din 27 martie 2006 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 421/2006 privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin posta, formularele de declaratii.

Ordinul aproba transmiterea, prin posta, de catre organul fiscal catre contribuabili – persoane fizice – a unui pachet informational continand urmatoarele:
1. formularul 200 “Declaratie speciala privind veniturile realizate”, cod 14.13.01.13;
2. ghidul pentru completarea si depunerea declaratiei de venit pentru anul fiscal 2005;
3. scrisoarea adresata contribuabililor, semnata de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
4. plicul “CR” destinat transmiterii declaratiei de venit de catre contribuabili;
5. plicul exterior pentru transmiterile documentelor pachetului informational catre contribuabili.
In anexa la ordin sunt prezentate modelele si continutul formularelor adaptate pentru trimiterea/primirea prin posta, precum si cele ale ghidului pentru completarea si depunerea declaratiei de venit pentru anul fiscal 2005, ale scrisorii semnate de presedintele ANAF, ale plicului “CR” destinat transmiterii declaratiei de venit de catre contribuabili si ale plicului exterior transmis contribuabililor.
Costurile postale pentru transmiterile in regim “recomandat”, precum si costurile postale pentru transmiterile returnate sunt suportate de Ministerul Finantelor Publice ANAF, in timp ce costurile postale pentru trimiterile sosite cu indicatia speciala “CR” – recomandat la unitatile fiscale destinatare, de la contribuabili, sunt suportate de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, din bugetele proprii.

Suspendarea executarii silite de catre Guvern
In M.Of. nr. 271 din 27 martie 2006 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 22/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Este astfel completat articolul 144 din OG nr. 92/2003, care priveste suspendarea, intreruperea sau incetarea executarii silite. Elementul de noutate adus consta in faptul ca executarea silita se va putea suspenda in viitor si prin hotarare a Guvernului, in cazuri exceptionale, pe o perioada de cel mult 6 luni.
Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante In M.Of. nr. 283 din 29 martie 2006 a fost publicat Ordinul nr. 420/2006 privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 551/2003 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor titlului I – “Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante” al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare
In M.Of. nr. 286 din 30 martie 2006 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 409/2006 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare.
Potrivit Ordinului, platitorii de impozite, taxe si contributii sociale, care se afla in administrarea administratiilor finantelor publice municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si cei aflati in administrarea directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, au obligatia depunerii urmatoarelor declaratii fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare:
1. Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a;
2. Declaratia rectificativa, cod 14.13.01.00/r;
3. Decont de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02;
4. Declaratia privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04.
Metoda de declarare cu codificarea informatiei prin cod de bare poate fi utilizata si de catre platitorii de impozite, taxe si contributii sociale, nenominalizati mai sus, ca metoda alternativa de declarare.
Formularele mentionate la punctele 1-4 se depun in format hartie, semnat si stampilat conform legii, la organul fiscal competent, in doua exemplare. Acestea se obtin prin utilizarea programului de asistenta (DECLMF) elaborat de Ministerul Finantelor Publice, care poate fi descarcat si de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
Platitorii de impozite, taxe si contributii sociale, care utilizeaza aceasta metoda de declarare nu mai depun declaratia in format electronic.

Articole populare

Categorii