info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Impozitarea veniturilor din arenda


În cazul arendarii bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite.

Daca arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Contribuabilii care obţin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de 15 zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.

Important !

În cazul contractelor de arendare aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2012, contribuabilii care realizează venituri din arendă sunt obligaţi să îşi exercite în scris opţiunea privind modalitatea de impunere aleasă, prin încheierea unui act adiţional, înainte de data efectuării primei plăţi, care să fie înregistrat la organul fiscal competent în termen de 15 zile de la încheierea acestuia.

In cazul veniturilor din arenda contribuabilii pot opta pentru:

– determinarea venitului in sistem real sau

– retinerea impozitului la sursa de catre platitorul de venit.

 

Determinarea venitului in sistem real

În cazul în care contribuabilii optează pentru determinarea venitului net din arendă în sistem real, acestia sunt obligaţi să precizeze în scris, în contractul/raportul juridic încheiat, la momentul încheierii acestuia. Modalitatea de impunere aleasă este aplicabilă pentru toate veniturile realizate în baza contractului/raportului juridic respectiv.

In termen de 15 zile de la incheierea contractului, contribuabilii au obligatia sa depuna la organul fiscal competent declaratia privind venitul estimat/norma de venit impreuna cu contractual incheiat.

Contribuabilii care realizează venituri din arendare şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real nu datorează plăţi anticipate.

Pana pe 25 mai a anului urmator celui in care se realizeaza venitul contribuabilii au obligatia depunerii formularului 200 “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”.

In acest caz plata impozitului anual se efectueaza potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat. Impozitul se plateste în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

 

Retinerea impozitului la sursa de catre platitorul de venit

In cazul in care contribuabilii opteaza pentru retinerea la sursa a impozitului, venitul net din arendă se stabileşte la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final.

Impozitul calculat şi reţinut pentru veniturile din arendă se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda a caror impunere este finala nu au obligatia depunerii formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din Romania” .

 

Baza legala: Ordonanta Guvernului nr.125/2011 publicata in Monitorul Oficial nr.938/30.12.2011m, prin care a fost modificat regimul fiscal al veniturilor obtinute din arendare incepand cu 01.01.2012.


Articole populare

Categorii