info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Formularul 099 – inregistrarea in scopuri de TVA


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a aprobat o Procedură de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, printr-un ordin publicat în Monitorul Oficial nr. 688 din 06.10.2012.
Ordinul ANAF mai aprobă şi modelul formularului 099.

PENTRU A DESCARCA FORMULARUL 099 DIRECT DE PE SITE-UL ANAF-ULUI, CLICK       AICI.

 

Potrivit art. 153 alin. (9) din Codul fiscal, autorităţile pot anula înregistrarea în scopuri de TVA, când:

a) administratorii unei societăţi comerciale au înscrise în cazierul fiscal fapte prin care s-a stabilit răspunderea acestora în solidar cu societatea în insolvenţă;

b) contribuabilul nu a depus deconturile de TVA pentru o perioadă de 6 luni consecutive;

c) contribuabilul nu efectuează operaţii economice în sfera TVA (vânzări/cumpărări) într-o perioadă de 6 luni consecutive, situaţie constatată de ANAF prin lipsa înregistrărilor în deconturile de TVA depuse.

Dacă aceşti contribuabili doresc să fie înregistraţi în scopuri de TVA, au dreptul să se înregistreze când au încetat cauzele ce au condus la anularea codului de TVA, fie după depunerea deconturilor de TVA, fie după reluarea activităţii sau rezolvarea situaţiei personale a administratorilor.

Procedura analizată detaliază modul în care se va face practic reînregistrarea în scopuri de TVA.

Reînregistrarea în scopuri de TVA se face din iniţiativa contribuabilului prin depunerea unei cereri.

Aceasta este un nou formular tipizat, Formular 099 “Cerere de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal”.

Fiecare din cele trei situaţii enumerate va urma o procedură distinctă.

a. Responsabilitatea în solidar a administratorului

La depunerea cererii formular 099, societatea va depune şi un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor.

Autorităţile fiscale verifică:

1) dacă faptele de răspundere în solidar a administratorilor au fost radiate din cazierul fiscal;

2) daca actualii administratori au înscrise fapte în cazierul fiscal;

3) dacă societatea se încadrează la alte situaţii ce ar putea să conducă la anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Dacă în urma verificării se constată că sunt îndeplinite condiţiile legale, se va proceda la emiterea deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

b. Nedepunerea deconturilor de TVA

Contribuabilul aflat în această situaţie va depune, împreună cu formularul 099:

a) toate deconturile de TVA ce nu au fost depuse în termen;

b) o cerere/angajament prin care se obligă să depună la termen deconturile de TVA ale perioadei următoare;

c) certificat constatator, emis de Registrul Comerţului, din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor pentru societăţile comerciale.

Dacă societatea îndeplineşte condiţiile legale, se va trece la emiterea deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. Aceasta nu se va putea emite într-un termen mai scurt de 3 luni, de la data anulării înregistrării codului iniţial de TVA.

c. Lipsa activităţii economice

Contribuabilul care se află în această situaţie are posibilitatea să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în maximum 180 de zile de la anularea înregistrării iniţiale în scopuri de TVA.

Depunerea solicitării, ulterior acestui termen, se respinge prin efectul legii.

Împreună cu formularul 099 se depune:

a) o declaraţie din care să rezulte că solicitantul va desfăşura activitate cel puţin din luna următoare celei în care solicită înregistrarea în scopuri de TVA;

b) pentru societăţile comerciale se va depune certificat constatator, emis de Registrul Comerţului, din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor.

Şi în acest caz, autorităţile vor trece la emiterea deciziei de înregistrare în scopuri de TVA după verificarea condiţiilor legale.

Reţinem şi faptul că formularul 099, prin rubricaţia acestuia, permite contribuabilului să stabilească la ce procedură se încadrează.

În plus, formularul prezintă şi rubricaţia pentru cifra de afaceri care se estimează a se realiza, pentru încadrarea la declararea şi plata TVA, lunar sau trimestrial, după caz.


Articole populare

Categorii