info[at]accountable.ro
+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468
Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Examen medical la angajare obligatoriu!


Examenul medical la angajare trebuie făcut obligatoriu de către toţi angajaţii la semnarea contractului de muncă. Acesta este cerut de către angajator, în funcţie de specificul postului şi al locului de muncă pentru fiecare angajat în parte, prin completarea fişei de solicitare a examenului medical la angajare şi a fişei de identificare a factorilor de risc profesional.
Examenul medical periodic se efectuează obligatoriu tuturor angajaţilor şi cuprinde examenul clinic complet, examenele de labo¬rator şi paraclinice (în funcţie de factorul nociv profesional la care este expus angajatul respectiv sau profesia/ocupaţia/funcţia deţinută).
Frecvenţa examenului medical periodic este stabilită în funcţie de factorii de risc profesional şi poate fi modificată numai la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.
Atât examenul medical la angajare, cât şi cel periodic fac parte din grupa serviciilor medicale profilactice, prin care angajatorul asigură supravegherea stării de sănătate a personalului din companie. Aceste aspecte sunt reglementate de art. 108 din Constitu¬ţia României, Legea securităţii şi a sănătăţii în muncă 319/2006 şi HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.

Asistenta de medicina muncii la fiecare angajator este asigurata de medicul de medicina muncii care se afla in relatie contractuala cu angajatorul pentru prestarea serviciilor specifice pentru supravegherea sanatatii lucratorilor angajati la respectivul angajator.

Conform art. 16 alin. 6 indice 1 din HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, astfel cum a fost introdus prin HG 1169/2011 , medicul de medicina muncii poate solicita medicului de familie adeverinta/scrisoare medicala care sa ateste starea de sanatate a viitorului angajat.

Potrivit dispozitiilor art. 7 din HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii sunt obligati sa asigure fondurile si conditiile efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, acestia nefiind implicati in niciun fel in costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.

Art. 8 alin. (1) din acelasi act normativ prevede ca serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sanatatii lucratorilor sunt: examenul medical la angajarea in munca, de adaptare, periodic, la reluarea activitatii, supraveghere speciala si promovarea sanatatii la locul de munca.

Potrivit art. 13 lit. j) din Legea 319/2006 una dintre obligatiile ce ii revin angajatorului, in vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, este sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii.

Totodata, in conformitate cu prevederile HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor (art. 13 si urm.), examenul medical al lucratorilor la angajarea in munca stabileste aptitudinea/aptitudinea conditionata/ inaptitudinea permanenta sau temporara in munca pentru profesia/functia si locul de munca in care angajatorul ii va desemna sa lucreze privind:
a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afectiuni prezente in momentul examinarii si viitorul loc de munca;
b) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol sanatatea si securitatea celorlalti lucratori de la acelasi loc de munca;
c) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune in pericol securitatea unitatii si/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate;
d) existenta/inexistenta unui risc pentru sanatatea populatiei careia ii asigura servicii.

Examenul medical la angajarea in munca se efectueaza pentru:
a) lucratorii care urmeaza a fi angajati cu contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminata;
b) lucratorii care isi schimba locul de munca sau sunt detasati in alte locuri de munca ori alte activitati;
c) lucratorii care isi schimba meseria sau profesia.
Examenul medical la angajarea in munca se face la solicitarea angajatorului, care va completa fisa de solicitare a examenului medical la angajare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, si fisa de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la aceasta hotarare.

Medicul specialist de medicina muncii, in baza fisei de solicitare a examenului medical la angajare, fisei de identificare a factorilor de risc profesional, dosarului medical si a examenelor medicale efectuate, completeaza fisa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare: apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de munca respectiv.

In baza celor prezentate apreciem ca examenul medical la angajarea in munca pentru lucratorii care urmeaza a fi angajati prin serviciile oferite de medicii specialisti de medicina muncii este OBLIGATORIU, iar cheltuielile efectuate pentru examenul medical sunt in sarcina angajatorului.


Leave a Reply